Вiдомостi про самооцінювання освітніх програм 2020/2021 навчального року

Бакалавр 191 Архітектура та містобудування

Відомості про самооцінювання освітньої програми
Освітньо-професійна програма. 2017
Освітньо-професійна програма. 2020
Навчальний план. 2017
Навчальний план. 2020
Рецензія завiдувача кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури О.Б. Василенко
Рецензія керівника відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації Дунаєвської І.М.
Рецензія генерального директора ТОВ "Атлас Бізнес ГРУП" Пужлякова Д.
Рецензія директора ТОВ "Хмельницькаропроєкт" Гарника В.Ф.
Рецензія начальника відділу генерального плану управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради Трімасова Ю.О.
Відкрита зустріч з експертами
Програма роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи
Наказ про призначення експертів
Звіт експертної групи "Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 23826 Архітектура та містобудування"
Висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми
Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи