Відомості по ліцензійним справам

Відомості по ліцензійним справам

Психологія (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Прикладна математика (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Математика (Бакалавр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Фізична культура і спорт

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Дистанційна форма навчання

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО, КАДРОВОГО, НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, ПРОГРАМНОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХНУ НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ ВІД 30 ЖОВТНЯ 2013 РОКУ № 1518 «Вимоги до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями»
► Організаційне забезпечення
► Кадрове забезпечення
► Науково-методичне забезпечення
► Матеріально-технічне та програмне забезпечення
► Інформаційне забезпечення
► Загальні вимоги

Прикладна математика (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Економіка (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Маркетинг (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Науки про освіту (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Професійна освіта (за спеціалізаціями) (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Галузеве машинобудування (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Комп'ютерна інженерія (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Менеджмент (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Прикладна механіка (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Технологія легкої промисловості (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Телекомунікації та радіотехніка (Доктор філософії)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Середня освіта (Біологія)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Кібербезпека

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Товарознавство і торговельне підприємництво

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Маркетинг (Магистр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Агроінженерія

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Архітектура та містобудування

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Екологія

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Психологія

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Середня освіта. Фізична культура (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Технологія легкої промисловості (магістр)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Цивільна безпека (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Магістр)

► Відомості про навчально-методичне забезпечення
► Відомості про інформаційне забезпечення

Середня освіта (Інформатика) (Бакалавр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Філологія (Українська мова і література) (Бакалавр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення

Декоративно-прикладне мистецтво (Бакалавр)

► Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення