ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Показати всi роздiли
  ►  
Положення про робочі та інші органи
  ►  
Положення про структурні підрозділи

pdf Положення про порядок проведення виборів ректора Хмельницького національного університету

pdf Положення про приймальну комісію

pdf Положення про ректорат

pdf Положення про науково-технічну раду

pdf Положення про інформаційно-комп'ютерний центр

pdf Положення про навчальний відділ

pdf Положення про відділ навчально-виховної роботи

pdf Положення про науково-дослідну частину

pdf Положення про наукову бібліотеку

pdf Положення про відділ аспірантури і докторантури

pdf Положення про відділ забезпечення якості вищої освіти

pdf Положення про відділ лiцензування, акредитацiї та пiдготовки документiв про вищу освiту

pdf Положення про навчальний центр заочно-дистанційної освіти Хмельницького національного університету

pdf Положення про відділ кадрів

pdf Положення про відділ міжнародних зв'язків

pdf Положення про проектні групи з розроблення, започаткування та супроводження освітніх програм у ХНУ

pdf Положення про Лабораторію інклюзивної педагогіки при кафедрі психології

pdf Положення про українсько-польський центр

pdf Положення про навчальний центр з впровадження у навчальний процес норм рамок кваліфікацій з iнформацiйних технологiй та менеджменту

pdf Положення про студентське містечко

pdf Положення про Центр післядипломної освіти

pdf Положення про відділ інформаційного менеджменту і працевлаштування

pdf Положення про Центр культури та естетичного виховання студентів

pdf Положення про філію кафедри телекомунікацій та комп'ютерно-інтегрованих технологій ХНУ на державному підприємстві "Новатор"

pdf Положення про Наглядову раду

pdf Положення про навчально-методичний відділ Хмельницького національного університету

pdf Положення про студентське самоврядування Хмельницького національного університету

  ►  
Положення про організацію освітнього процесу
  ►  
Положення про колегіальні органи