Спеціалізовані ради
Д70.052.05

2019 рiк

Здобувач наукового ступеня: КУШНІР НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 04.07.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: БОРОВИК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 04.07.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОНИКІВ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: АВРАМЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ІНОЗЕМЦІВ ДО ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: ІКОННІКОВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФІЛОЛОГІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: АЛЕКСІНЦЕВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 17.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ПОЧАТКОВИХ МИСТЕЦЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРТПЕДАГОГІКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 17.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат Додаток


Здобувач наукового ступеня: МИШАК ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 16.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ У ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: БАЗИЛЬЧУК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 16.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНІВ»

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: БАРБІНОВ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: СІДОРОВ ВАДИМ ІГОРЕВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «СИСТЕМА КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ»


Здобувач наукового ступеня: ГОНЧАРУК ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ»


Здобувач наукового ступеня: БРАНІЦЬКА ТЕТЯНА РОМУАЛЬДІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 07.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ »


2018 рiк

Здобувач наукового ступеня: ФАСТ АЛІНА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.11.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»


Здобувач наукового ступеня: ЧОРНА ІРИНА ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.11.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ»


Здобувач наукового ступеня: НАКОНЕЧНА АЛЬОНА ОЛЕГІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.10.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США»


Здобувач наукового ступеня: КАЗАЧІНЕР ОЛЕНА СЕМЕНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 12.10.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»


Здобувач наукового ступеня: ПОКУДІНА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.10.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ»


Здобувач наукового ступеня: ОЛЬХОВСЬКА АЛЛА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 11.10.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»


Здобувач наукового ступеня: ЯВОРСЬКА НАТАЛКА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 28.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»


Здобувач наукового ступеня: САМБОРСЬКА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 28.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДО МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ»


Здобувач наукового ступеня: РОСКВАС ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ-ЕЛЕКТРИКІВ У ЛІЦЕЯХ»


Здобувач наукового ступеня: ПАВЛИШ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КОЛЕДЖІВ»


Здобувач наукового ступеня: ВЕРЕТІЛЬНИК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 26.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В МАГІСТРАТУРІ»


Здобувач наукового ступеня: ХАРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 02.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ РАЙОННИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ»


Здобувач наукового ступеня: ЛИНОВИЦЬКА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 02.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН»


Здобувач наукового ступеня: ЗАХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 01.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: ТКАЧ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 01.03.2018
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Назва дисертації: «ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ»


Здобувач наукового ступеня: ДРОЗІЧ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 09.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: БОЙЧУК АЛЛА ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»


Здобувач наукового ступеня: КОМОЧКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Захист: 08.02.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Назва дисертації: «ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ЛІНГВІСТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ»