Спеціалізовані ради
К70.052.04

2015 рiк

Здобувач наукового ступеня: Федула Микола Васильович
Шифр спеціальності: 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Захист: 09.07.2015
На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ РАДІОСИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСТРОЇВ ІЗ ХАОТИЧНОЮ ДИНАМІКОЮ »


Здобувач наукового ступеня: КИЛИМНИК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
Захист: 09.07.2015
На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ПІДПОВЕРХНЕВИХ ОБ’ЄКТІВ БАГАТОЧАСТОТНИМИ ФАЗОВИМИ РАДІОСИСТЕМАМИ »