Спеціалізовані ради
Д70.052.01

2021 рiк

Здобувач наукового ступеня: МЕРЕЖКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
Захист: 29.12.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У РОЗВИТКУ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ


Здобувач наукового ступеня: СВІНАРЬОВА ГАННА БОРИСІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.09.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ


Здобувач наукового ступеня: СПІВАК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.09.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ


Здобувач наукового ступеня: БАБЧИНСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 14.05.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: СВІСТУНОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 13.05.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ГРОМОВА ОЛЬГА ЄВГЕНІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 12.05.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: ДУМАНСЬКА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.04.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЗАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ КОМПАНІЯМИ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Здобувач наукового ступеня: ДОВГАНЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.04.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ АКТИВНІСТЮ ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ


Здобувач наукового ступеня: ТРОЦИКОВСЬКИЙ ТАДЕУШ СТАНІСЛАВ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.04.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ


Здобувач наукового ступеня: РУДИК ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 24.03.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В ОТГ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ


Здобувач наукового ступеня: КУРУДЖИ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 23.03.2021
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ


Здобувач наукового ступеня: ХОЛОДЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 23.03.2021
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ


Здобувач наукового ступеня: САВІЦЬКИЙ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 24.02.2021 відео ютуб
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ У ПІДВИЩЕННІ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ШАРКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 23.02.2021 відео ютуб
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


2020 рiк

Здобувач наукового ступеня: ПЕДАН МАРИНА ЛЕОНІДІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист відбудеться 03.12.2020 року
Захист: 30.10.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА НА СЕГМЕНТНИХ РИНКАХ СОТ


Здобувач наукового ступеня: БЄЛЯКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист відбудеться 03.12.2020 року
Захист: 30.10.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Здобувач наукового ступеня: ЛИСАК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 22.09.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СТРУКТУРА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ


Здобувач наукового ступеня: ГУРОЧКІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 22.09.2020
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФІНАНСОВІ ТА ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЕМЕРДЖЕНТНІЙ ЕКОНОМІЦІ


Здобувач наукового ступеня: КАВЕЦЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 26.06.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ТЕОРІЇ


Здобувач наукового ступеня: ОВЕРЧУК ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 26.06.2020
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ


Здобувач наукового ступеня: СТЕПАНОК НІНА ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 14.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Здобувач наукового ступеня: ДАЦЕНКО ГАННА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 14.04.2020
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ШПАК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 13.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ОПТИМІЗАЦІЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ


Здобувач наукового ступеня: ЛАПШИН ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 13.04.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ


Здобувач наукового ступеня: ПІСКУН ДОНАТАС НАТАНОВИЧ ПІСКУН ДОНАТАС НАТАНОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 25.02.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МАРКЕТИНГОВЕ АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ


Здобувач наукового ступеня: ПОЛЯКОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 25.02.2020
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


2019 рiк

Здобувач наукового ступеня: КРИМЧАК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 21.12.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: МИКОЛЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 21.12.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ЗЛОТЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 20.12.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ЄПІФАНОВА ІРИНА ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 20.12.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Здобувач наукового ступеня: ІВАНОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 12.09.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Здобувач наукового ступеня: ПОПЛАВСЬКА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 12.09.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Здобувач наукового ступеня: ЗЕЛЕНА МАРІЯ ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Здобувач наукового ступеня: КУДЛАЄНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика
Захист: 03.07.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Здобувач наукового ступеня: МЕНЧИНСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ВАРТОСТІ


Здобувач наукового ступеня: КЛИМЧУК АЛЬОНА ОЛЕГІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ


Здобувач наукового ступеня: КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 11.04.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ДІАГНОСТИКА В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: КОБЕЦЬ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 11.04.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Здобувач наукового ступеня: БАБІЙ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


2018 рiк

Здобувач наукового ступеня: ПІЩИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 21.12.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ


Здобувач наукового ступеня: АБДУЛЛАЄВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 21.12.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: МАРШУК ЛІНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.06.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: ВЕШКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.06.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: ГОЛОВЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОДІЇ


Здобувач наукового ступеня: СЕМЕНЮК ІРИНА ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Здобувач наукового ступеня: ПАНЬКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: НАМ’ЯСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ


Здобувач наукового ступеня: ПІРУС ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»


Здобувач наукового ступеня: КУРІНЄНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ»


Здобувач наукового ступеня: ГОВОРКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 29.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ»


Здобувач наукового ступеня: ГОЛОВЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»


2017 рiк

Здобувач наукового ступеня: МАРТИНОВА ЛІЛІЯ БОРИСІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 01.07.2017
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄС»


Здобувач наукового ступеня: ПОСТОВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.06.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ»


Здобувач наукового ступеня: ЗАЧОСА ОКСАНА ДМИТРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 30.06.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ»


Здобувач наукового ступеня: МАНЖУЛА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 29.06.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ РОЗШИРЕНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ЕКОНОМІЦІ»


Здобувач наукового ступеня: ВОЛЯНСЬКА-САВЧУК ЛЕСЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.06.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ»


Здобувач наукового ступеня: БАЗАЛІЙСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 01.06.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ»


Здобувач наукового ступеня: СУРМАЙ ДАНИЛО ДАНИЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ І ПРИБУТКОМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: ЖУК ЄВА ОЛЕКСІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ»


Здобувач наукового ступеня: БАШИНСЬКИЙ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 30.05.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ »


Здобувач наукового ступеня: ЮРЧИК ІРИНА БОРИСІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 30.05.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ»


Здобувач наукового ступеня: КУЛАКОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 07.04.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ КОН’ЮНКТУРНИХ ЗМІН ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ»


Здобувач наукового ступеня: ДАНІЛКОВА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 07.04.2017
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»


2016 рiк

Здобувач наукового ступеня: РЕВЯКІН ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 27.12.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЗАДАНИХ ОБМЕЖЕНЬ (на прикладі житлового будівництва)»


Здобувач наукового ступеня: БУШОВСЬКА ЛЕСЯ БОРИСІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.12.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Здобувач наукового ступеня: ДЗЮБА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.11.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ІНТЕГРАЛЬНА СИСТЕМА ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В МЕХАНІЗМАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»


Здобувач наукового ступеня: ЮДІНА МАРИНА ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.11.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Здобувач наукового ступеня: CАВІНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.10.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: СИДОРЧУК ІВАННА ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.10.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Здобувач наукового ступеня: КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 26.10.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»


Здобувач наукового ступеня: ЧУБАР МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 26.10.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ»


Здобувач наукового ступеня: МАЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 20.09.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ»


Здобувач наукового ступеня: ТРОЦ ІРИНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 20.09.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВ»


Здобувач наукового ступеня: ФЕДОРИШИН ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 02.07.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У РЕФОРМУВАННІ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД »


Здобувач наукового ступеня: CВІДЕРСЬКА АНТОНІНА ВЛАДИСЛАВІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 02.07.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»


Здобувач наукового ступеня: НІКОЛАЄВА ВІКТОРІЯ ПЕТРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 01.07.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»


Здобувач наукового ступеня: БІЛЕЦЬКА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 01.07.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА»


Здобувач наукового ступеня: ОСІПОВА АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 17.05.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА»


Здобувач наукового ступеня: ЗАМАЗІЙ ОКСАНА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 17.05.2016
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ»


Здобувач наукового ступеня: ПОПЕЛЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 15.04.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»


Здобувач наукового ступеня: ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 15.04.2016
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА »


Здобувач наукового ступеня: МАЛИК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.03.2016
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА»


Здобувач наукового ступеня: ІЛЬЧУК ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.03.2016
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ»