Спеціалізовані ради
Д70.052.01

2019 рiк

А
Н
О
Н
С
Здобувач наукового ступеня: ЗЕЛЕНА МАРІЯ ІВАНІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика
Захист: 03.07.2019 13:00
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автореферат


А
Н
О
Н
С
Здобувач наукового ступеня: КУДЛАЄНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика
Захист: 03.07.2019 10:00
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автореферат


Здобувач наукового ступеня: МЕНЧИНСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ІНТЕГРОВАНИХ ЛАНЦЮГАХ ВАРТОСТІ

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: КЛИМЧУК АЛЬОНА ОЛЕГІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 31.05.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 11.04.2019
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ДІАГНОСТИКА В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: КОБЕЦЬ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 11.04.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


Здобувач наукового ступеня: БАБІЙ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 28.02.2019
На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Текст дисертації Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3 Автореферат


2018 рiк

Здобувач наукового ступеня: ПІЩИК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 21.12.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: СТРАТЕГІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЖИТЛОМ НАСЕЛЕННЯ


Здобувач наукового ступеня: АБДУЛЛАЄВА АНАСТАСІЯ ЄВГЕНІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 21.12.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: МАРШУК ЛІНА МИКОЛАЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.06.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: ВЕШКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.06.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: ГОЛОВЧУК ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОДІЇ


Здобувач наукового ступеня: СЕМЕНЮК ІРИНА ЮРІЇВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 30.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ


Здобувач наукового ступеня: ПАНЬКОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Здобувач наукового ступеня: НАМ’ЯСЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.05.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРЖИНАЛЬНОГО ПІДХОДУ


Здобувач наукового ступеня: ПІРУС ВОЛОДИМИР ОЛЕГОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»


Здобувач наукового ступеня: КУРІНЄНКО ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Захист: 27.04.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ»


Здобувач наукового ступеня: ГОВОРКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Шифр спеціальності: 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
Захист: 29.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ»


Здобувач наукового ступеня: ГОЛОВЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Захист: 29.03.2018
На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»