Аспірантура, докторатура

Аспірантура в Хмельницькому національному університеті заснована в 1988 році. Підготовка докторів наук ведеться з 2000 року.
З того часу університет підготував більше 550 кандидатів і докторів наук - висококваліфікованих спеціалістів для радіотехнічної, економічної, екологічної, промислової галузей нашої держави та п’яти країн світу. Серед них відомі науковці, педагогічні працівники, військові, фахівці найвищої кваліфікації з різних напрямів професійної діяльності, керівники потужних компаній, підприємств, організацій та установ.
Контактна інформація

Завідувач відділу аспірантури та докторантури:
Петяк Валентина Іванівна
Україна, 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, кім. 3-210
тел.: (0382) 67-55-74, факс: (03822) 67-42-65
v.petyak@ukr.net

Для іноземних громадян foreigners.khnu@gmail.com

Розмір плати за навчання у аспірантурі та докторантурі на 2020-2021 н.р.

Аспірантура

Розклад літньої екзаменаційної сесії ДФ
Розклад навчального процесу з підготовки докторів філософії у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
Розклад навчального процесу з підготовки докторів філософії спеціальностей 122, 123 у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
Тимчасове положення про формування разових спеціалізованих вчених рад, порядок проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії у Хмельницькому національному університеті
Перелік спеціальностей, за якими відбувається прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня «доктор філософії»
Правила прийому на навчання до аспірантури
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових ступенів доктора філософії і доктора наук у ХНУ
Положення про відділ аспірантури і докторантури
Положення про педагогічну практику аспірантів
Збірник тестових завдань з англійської мови для всіх спеціальностей університету при вступі до аспірантури
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта»
Спеціальність – 011 «Науки про освіта»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 01 «Освіта»
Спеціальність – 015 «Професійна освіта» (за спеціалізціями)
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність - 051 «Економіка»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність – 053 «Психологія»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо - науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління і адміністрування»
Спеціальність – 073 «Менеджмент»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність – 075 «Маркетинг»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 075 – Маркетинг
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки»
Освітня програма - "Комп'ютерні науки на інформаційні технології"
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 123 «Комп'ютерна інженерія»
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність - 133 «Галузеве машинобудування» (за спеціалізаціями)
ПРОГРАМА додаткового вступного випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності - 133 «Галузеве машинобудування»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань – 17 «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»
ПРОГРАМА вступного іспиту зі спеціальності на навчання до аспірантури на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Галузь знань -18 "Виробництво та технології"
Спеціальність -182 "Технології легкої промисловості" (за спеціалізаціями)

Докторантура

Цільова підготовка докторів наук:

• 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
• 051 Економіка
• 131 Прикладна механіка
• 133 Галузеве машинобудування