Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гавенка Михайла Станіславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Шифр ради: ДФ 70.052.006 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №1555 від 24.12.2020р. (сторінки 7-8)

Голова ради: Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, sveta_marketinq@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Формування конкурентної стратегії торговельного підприємства

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спецiальнiсть: 076 - підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Автор дисертації: Гавенко Михайло Станіславович

Науковий керiвник: Орлов Олівер Олексійович, доктор економічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 15.01.2021

Дата захисту: 26.02.2021 14:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради.

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: