Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Павлової Ольги Олександрівни на здобуття наукового ступеня доктора філософії

Шифр ради: ДФ 70.052.005 Наказ МОН України від 26.11.2020 №1472 про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії (сторінки 29-30)

Голова ради: д.т.н., професор Бармак Олександр Володимирович, alexander.barmak@gmail.com

Назва дисертацiйної роботи: АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спецiальнiсть: 122 Комп'ютерні науки

Автор дисертації: Павлова Ольга Олександрівна

Науковий керiвник: д.т.н., професор Говорущенко Тетяна Олександрівна

Дисертацiю прийнято до захисту: 07.12.2020

Дата захисту: 25.01.2021 14:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, ауд. 3-207

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: