Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Олеськової Галини Григорівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Шифр ради: ДФ 70.052.003 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №1392 вiд 09.11.2020 (сторiнка 61)

Голова ради: д.пед.н., доцент Андрощук Ірина Василівна khnu-osvita.phd@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Фахова підготовка сестринського персоналу в системі професійної медичної освіти Німеччини

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спецiальнiсть: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Автор дисертації: Олеськова Галина Григорівна

Науковий керiвник: д.пед.н., професор Бідюк Наталя Михайлівна

Дисертацiю прийнято до захисту: 12.11.2020

Дата захисту: 17.12.2020 11:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, зал засідань вченої ради

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: