Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Радюка Павла Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 « Інформаційні технології» за спеціальністю «Комп’ютерні науки».

Шифр ради: ДФ 70.052.013 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії № 1214 від 10.11.2021р. (сторінка 73)

Голова ради: Говорущенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, tat_yana@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Інформаційна технологія раннього діагностування пневмонії за індивідуальним підбором параметрів моделі класифікації медичних зображень легень.

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спецiальнiсть: 122 «Комп’ютерні науки»

Автор дисертації: Радюк Павло Михайлович

Науковий керiвник: Бармак Олександр Володимирович, доктор технічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 16.11.2021

Дата захисту: 28.12.2021 13:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради

Анотацiя       Висновок