Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карпової Дарії Євгенівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія».

Шифр ради: ДФ 70.052.011 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №566 вiд 24.05.2021 (сторiнка 57)

Голова ради: Олександренко Катерина Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент df70_052_011@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Психологічні умови формування уявлень про сімейні ролі у студентської молоді

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спецiальнiсть: 053 «Психологія»

Автор дисертації: Карпова Дарія Євгенівна

Науковий керiвник: Комар Таїсія Василівна, доктор психологічних наук, доцент

Дисертацiю прийнято до захисту:

Дата захисту: 29.06.2021 11:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зал засідань вченої ради

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис на YouTube: