Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 70.052.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельничук Ольги Василівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Шифр ради: ДФ 70.052.009 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №280 вiд 03.03.2021 (сторiнка 54-55)

Голова ради: д.пед.н., професор Бідюк Наталя Михайлівна khnu-osvita.phd@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Система підготовки викладача англійської мови в університетах Великої Британії

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спецiальнiсть: 011 Освітні, педагогічні науки

Автор дисертації: Мельничук Ольга Василівна

Науковий керiвник: к.пед.н., доцент Яцишин Наталія Пилипівна

Дисертацiю прийнято до захисту: 05.03.2021

Дата захисту: 18.06.2021 11:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська, зал засідань вченої ради

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис на YouTube: