Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шпака Ярослава Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Шифр ради: ДФ 70.052.008 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії № 237 від 19.02.2021р. (сторінка 58)

Голова ради: Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, o.i.gonchar@i.ua

Назва дисертацiйної роботи: Організаційно – економічний механізм управління промисловим підприємством

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спецiальнiсть: 073 - менеджмент

Автор дисертації: Шпак Ярослав Олександрович

Науковий керiвник: Брич Василь Ярославович, доктор економічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 12.03.2021

Дата захисту: 19.04.2021 13:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради.

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: