Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Притиса Вадима Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент».

Шифр ради: ДФ 70.052.010 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №280 від 03.03.2021р. (сторінки 54-55)

Голова ради: Гончар Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, o.i.gonchar@i.ua

Назва дисертацiйної роботи: Безпекоорієнтоване управління промисловими підприємствами в умовах глобалізаційних викликів

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спецiальнiсть: 073 - менеджмент

Автор дисертації: Притис Вадим Ігорович

Науковий керiвник: Гавловська Наталія Іванівна, доктор економічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 19.03.2021

Дата захисту: 06.05.2021 13:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради.

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: