Разові спеціалізовані вчені ради

Разова спеціалізована вчена рада ДФ70.052.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семенова Костянтина Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Шифр ради: ДФ 70.052.007 Наказ МОН України про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії №1555 від 24.12.2020р. (сторінки 29-30)

Голова ради: Орлов Олівер Олексійович, доктор економічних наук, професор, pro_univer@ukr.net

Назва дисертацiйної роботи: Маркетинг-логістичне забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спецiальнiсть: 075 - маркетинг

Автор дисертації: Семенов Костянтин Леонідович

Науковий керiвник: Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор

Дисертацiю прийнято до захисту: 15.01.2021

Дата захисту: 26.02.2021 11:00

Мiсце проведення захисту: м. Хмельницький, вул. Інститутська,11, зал засідань вченої ради.

Анотацiя       Дисертацiя       Вiдгук 1       Вiдгук 2       Висновок      

Аудіозапис:

Відеозапис:

Відеозапис на YouTube: