Profesor Zbidniewa Podgurskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odwiedził Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

7 maja Narodowy Uniwersytet Chmielnicki odwiedził dyrektora Instytutu Geografii i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, doktora nauk geograficznych, profesora Zbidnewa Podgurskiego w ramach programu Erasmus + (Mobilność nauczycieli) oraz umowy o współpracy między uniwersytetami.
W ramach wizyty profesor Zbidnev Podgursky odczytał wykłady studentów KhNU: „Wzmocnione krajobrazy - atrakcyjność turystyczna, potencjał i wykorzystanie w rozwoju turystyki wojskowo-kulturalnej”; „Warunki naturalne i społeczno-kulturowe dla rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim”.
Profesor Podgursky opowiedział o czynnikach, które są podstawą rozwoju regionalnych badań turystycznych, kryteriach określania zasobów polskich krajobrazów obronnych; zaznajomiony ze starożytnymi zamkami, twierdzami, fortyfikacjami, fortyfikacjami i fortecami, fortyfikacjami i fortecami, fortyfikacjami i atrakcjami województwa kujawsko-pomorskiego. Zwrócił również uwagę na korzyści turystyki wojskowej dla turystów, społeczności lokalnych i przedsiębiorców rozwijających turystykę.

Profesor Zbidniewa Podgurskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odwiedził Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Profesor Zbidniewa Podgurskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odwiedził Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Ponadto profesor Podgursky opowiadał o centrach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, wybitnych osobowościach regionu, zabytkach różnych typów architektury, parkach krajobrazowych, a także znanej historycznej pijalni wód mineralnych. Tłumaczem i przeciwnikiem podczas dyskusji na temat wykładów był kierownik Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Turystyki prof. Ihor Zhurba.
W ramach wizyty spotkanie z rektorem KhNU Profesorem Mykolą Skyba i dziekanem wydziału stosunków międzynarodowych, profesorem Witalijem Tretyakiem, na temat perspektyw realizacji wspólnych projektów międzynarodowych.
Profesor Igor Zhurba podziękował dyrektorowi Instytutu Geografii i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, profesorowi Podgurskiemu za interesujące i przydatne informacje oraz czas poświęcony uniwersytetowi.

Profesor Zbidniewa Podgurskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odwiedził Chmielnicki Uniwersytet Narodowy. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Z poważaniem, Departament Public Relations KhNU

10.05.2019