Odwiedź głowę Wydział Nauk Politycznych Olga Zaslavska do Kwatery Głównej NATO

W dniach 18-19 marca Olga Zaslavska, profesor filozofii i nauk politycznych, była członkiem grupy naukowców i osób publicznych z Ukrainy zajmujących się kwestiami współpracy między Ukrainą i NATO, ukraińskim procesem integracji europejskiej i kwestiami bezpieczeństwa.

Odwiedź głowę Wydział Nauk Politycznych Olga Zaslavska do Kwatery Głównej NATO. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Odwiedź głowę Wydział Nauk Politycznych Olga Zaslavska do Kwatery Głównej NATO. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Eksperci odwiedzili Kwaterę Główną NATO i Dowództwo Sojusznicze NATO w Europie (SHAPE). Podczas wizyty odbyła się seria spotkań z szefami jednostek NATO oraz przedstawicielami korpusu dyplomatycznego.Ukraińska grupa spotkała się z zastępcą szefa wydziału ds. Współpracy z krajami partnerskimi i członkami NATO Petrem Lunyakiem, przedstawicielem Biura Stosunków Politycznych NATO, Florianem Enke, szefem misji Ukrainy w NATO i ambasadorem Vadimem Prystaiko.
Podczas wizyty Olga Zaslavska wzięła udział w wielu briefingach i dyskusjach poświęconych współpracy między Ukrainą i NATO w różnych dziedzinach, angażując młodych ludzi w projekty Sojuszu, relacje między Rosją i NATO, bezpieczeństwo informatyczne i cybernetyczne we współczesnym świecie, komunikacyjne aspekty działań NATO i inne kwestie.

Odwiedź głowę Wydział Nauk Politycznych Olga Zaslavska do Kwatery Głównej NATO. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Podsumowując wyniki spotkania, strony doszły do wniosku, że należy poszerzyć pole informacyjne wokół działań Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dotyczy to zwłaszcza świadomości młodych ludzi na temat zasad, wartości i podstawowych zasad działań NATO. Nacisk położono na kluczową rolę młodzieży studenckiej, która kształci się w dziedzinie nauk społecznych i politycznych, w procesach integracji euroatlantyckiej Ukrainy.

Odwiedź głowę Wydział Nauk Politycznych Olga Zaslavska do Kwatery Głównej NATO. Chmielnicki Uniwersytet Narodowy

Z poważaniem, Wydział Filozofii i Nauk Politycznych

02.05.2019