Departamenty i wydziały

Departament Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym
Dział Personalny
Dział licencjonowania, akredytacji, monitorowania procesu kształcenia i wydawania dokumentów o szkolnictwie wyższym
Dział Stosunków Międzynarodowych
Dział szkoleniowy
Centrum szkoleniowe do nauczania na odległość
Dział dydaktyczno-metodyczny
Biblioteka Naukowa
Związek zawodowy
Dział przygotowawczy
Rekrutacja
Służba psychologiczna
Studenckie biuro podróży
samorząd Studencki
Usługi finansowe i gospodarcze
Chmielnicki Ośrodek Przekwalifikowania i Adaptacji Społecznej. POSEŁ. Ойнаренка
Centrum kariery
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Centrum Technologii Cyfrowych