IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

25 травня на базі Центру порівняльної професійної педагогіки відбувся IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», участь у якому взяли не лише науковці з України, а й викладачі польських ВНЗ.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Організаторами семінару виступили: Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Хмельницький національний університет та Центр порівняльної професійної педагогіки.
1. Особливості розроблення і впровадження спільних навчальних програм ВНЗ в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору.
2. Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки фахівців: порівняльний аспект.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

З вітальними словами звернувся проректор з наукової роботи ХНУ, доктор технічних наук, професор Параска Георгій Борисович, наголосивши, що проведення таких заходів є потужним поштовхом в приєднанні до європейського освітянського наукового простору та побажав учасникам плідної результативної роботи.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Про перспективи співпраці з питань програми подвійного диплому розповів ксьондз, професор Полонійної Академії в Ченстохові (Польщі) Анджей Криньські.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Доповідь викликала жваву дискусію, під час якої обговорювали проблеми розподілу навчальних кредитів для здобуття подвійного диплому. Учасників семінару дуже цікавили особливості організації навчального процесу в польських вузах: кількість предметів, які вивчає студент у семестрі; дисципліни, які вивчаються у магістратурі; функції викладача в навчальному процесі та відповідальність за якість освіти; а також поняття терміну «навчально-виховний процес».

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, докторант відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Авшенюк Наталія Миколаївна дала характеристику спільних освітніх програм у транснаціональному просторі вищої освіти.
Про механізми розробки освітніх програм в університетах Великої Британії доповіла кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання ХНУ Мартинюк Олена Володимирівна.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Особливості з навчання соціальної роботи висвітлив у своїй доповіді кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу зарубіжної педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Пилинський Ярослав Миколайович.

IV Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

За підсумками науково-методологічного семінару було визначено перспективні напрями співпраці з польськими ВНЗ в рамках подвійного диплому, а також обміну досвідом щодо методологічних засад створення освітніх програм.

Алла Коханська,
відділ зв’язків з громадськістю