ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Хмельницький національний університет

25 травня в Хмельницькому національному університеті відбулося вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання.
Попередньо два місяці на базі Хмельницького національного університету проводилися навчання для 15-ти інженерно-педагогічних працівників Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації, які запланували у своїй діяльності впровадити дистанційні технології навчання.
Програма курсу слухачів підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання була затверджена директором Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, к.е.н,, доц. Приступою Миколою Івановичем і включала:
- положення про дистанційне навчання і вимоги до нього у вищих навчальних закладах;
- дистанційна освіта та специфіка її науково-методичного забезпечення;
- методологія контролю в системі дистанційного навчання;
- особливості підготовки курсів або дисциплін в середовищі «moodle»;
Навчання проводили викладачі нашого університету, а саме: декан факультету заочно-дистанційного навчання, д.т.н., професор Мазур Микола Петрович, завідувач навчально-методичного відділу, к.т.н., доцент Красильникова Ганна Володимирівна, заступник декана ФЗДН, к.т.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Форкун Ірина Валеріївна та к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування Милько Володимир Володимирович.
Після викладу теоретичного матеріалу та проведення практичних занять працівники науково-методичного центру здавали випускну роботу спеціально призначеній комісії із представників ХНУ і Науково-методичного центру професійно-технічної освіти.

ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Хмельницький національний університет

Сама технологія підвищення кваліфікації з питань дистанційного навчання в ХНУ одержала схвальну оцінку і подяку від працівників науково-методичного центру професійно-технічної освіти.

За інформацією відділу зв’язків з громадськістю ХНУ