Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

17 квітня 2013 року на базі центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету за підтримки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України відбувся міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Мета науково-методологічного семінару – сприяти розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
Тема семінару – «Компетентнісний підхід у зарубіжній теорії і практиці підготовки фахівців».
У семінарі прийняло участь 72 учасники.

Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Під час відкриття семінару до її учасників з вітальним словом звернувся проректор з наукової роботи, професор, доктор технічних наук Параска Георгій Борисович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземних мов та методики викладання Хмельницького національного університету Бідюк Наталя Михайлівна.

Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

На пленарному засіданні було заслухано ключові доповіді доктора педагогічних наук, професора, провідного наукового співробітника відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Десятова Тимофія Михайловича щодо концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу у зарубіжному досвіді, доктора педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктора педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії змісту професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України Сушенцевої Лілії Леонідівни щодо теоретичних засад професійної мобільності у працях зарубіжних учених та ін. Після цього робота конференції продовжилась за секційними напрямками. На офіційному закритті було підбито підсумки роботи у секціях та оголошено їх результати.
Результати роботи міжнародного науково-методологічного семінару буде опубліковано у науковому фаховому журналі «Порівняльна професійна педагогіка».