Реєстрація переміщених студентів для навчання у Хмельницькому національному університеті

Реєстрація студентів закладів вищої освіти України, які втратили можливість навчатися у своєму ЗВО, для дистанційного навчання на освітніх програмах Хмельницького національного університету

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, заповніть форму: https://bit.ly/3wiP0Vd

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти, розташованих у зоні проведення бойових дій або в безпосередній близькості від них


 1. Тимчасовий порядок укладений з метою надання безоплатних освітніх послуг в Хмельницькому національному університеті (далі – Університет) здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти, розташованих у зоні проведення активних бойових дій, надання освітніх послуг якими тимчасово призупинено.

 2. Здобувач вищої освіти, який бажає отримати освітні послуги в Університеті, заповнює реєстраційну гугл-форму та звертається для отримання консультацій до Приймальної комісії університету (перший поверх третього навчального корпусу або за контактами Приймальної комісії: 0671226860, prk@khmnu.edu.ua). Відповідальний секретар приймальної комісії скеровує здобувача вищої освіти на співбесіду до відповідного деканату, що здійснює підготовку здобувачів з цієї спеціальності (такої ж або спорідненої освітньої програми) в Університеті, та ознайомлює його з графіком проведення співбесід.
 3. Здобувач вищої освіти подає до деканату заяву щодо зарахування його до числа слухачів (Додаток 2). Разом із заявою здобувач вищої освіти пред’являє будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, службове посвідчення тощо) та документ, що засвідчує статус здобувача вищої освіти (студентський квиток, залікову книжку, копію наказу про зарахування тощо).

 4. Підставою для відмови деканатом у зарахуванні до числа слухачів Університету, може бути: перевищення загальної чисельності здобувачів вищої освіти разом із раніше зарахованими на відповідний курс та форму навчання (більш як 35 осіб в одній академічній групі), відсутність відповідної або спорідненої освітньої програми / спеціальності / академічної групи на відповідному курсі відповідної або спорідненої освітньої програми.

 5. Деканат факультету передає інформацію про здобувачів вищої освіти Центру цифрових технологій для їх реєстрації в інформаційній системі «Електронний університет», Модульному середовищі для навчання та спільно з приймальною комісією Університету готує проєкт наказу про зарахування здобувачів вищої освіти до числа слухачів відповідного курсу та спеціальності, як тимчасово допущених до занять (Додаток 3).

 6. Відповідальний секретар Приймальної комісії організовує перевірку статусу осіб, які включені у проєкт наказу на зарахування слухачів, використовуючи інструменти ЄДЕБО, звернення до відповідних ЗВО тощо.

 7. Після підписання ректором наказу представники Центру цифрових технологій створюють та передають здобувачу тимчасовий логін для доступу до інформаційних систем та сервісів Університету (інформаційна система «Електронний університет», Модульне середовище для навчання, Електронна бібліотека, корпоративна електронна пошта тощо).

 8. Факультет, у який зараховано слухачів, що тимчасово допущені до занять:
  • формує для слухачів тимчасові особові справи та індивідуальні навчальні плани в інформаційній системі «Електронний університет»;
  • включає їх до екзаменаційних та залікових відомостей відповідних навчальних дисциплін;
  • видає слухачам довідку із зазначенням статусу тимчасово допущеного до занять.

 9. Деканат факультету інформує викладачів, які забезпечують освітній процес у відповідних академічних групах, та старост цих груп про слухачів, які тимчасово допущені до вивчення навчальних дисциплін разом із здобувачами вищої освіти Університету.

 10. Випускова кафедра зв'язується із ЗВО, у якому навчається студент, щодо можливості укладання угоди між Університетом та ЗВО про академічну мобільність та (за можливості) підписує цю угоду.

 11. Викладачі відповідних навчальних дисциплін зобов’язані:
  • внести прізвища тимчасово допущених до навчання слухачів до журналу контролю відвідування занять;
  • надати доступ слухачам до он-лайн занять із навчальної дисципліни та ознайомити їх із вимогами до умов навчання, проведення занять та правил атестації;
  • видати слухачам, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, завдання та, під час екзаменаційної сесії, здійснити атестацію слухачів за результатами вивчення навчальної дисципліни;
  • результати атестації внести у екзаменаційні (залікові) відомості та передати їх у відповідні терміни в деканати факультетів.

 12. Після завершення семестру та екзаменаційної сесії факультет готує проєкт наказу про відрахування слухачів, що тимчасово допущені до занять, і проєкт довідки про вивчені навчальні дисципліни в установленому порядку.

16.03.2022