Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі "Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості"

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Протягом листопада-грудня 2021 р. викладачі та студенти кафедри кібербезпеки успішно пройшли фаховий курс онлайн-навчання "Кращі практики та стратегії ЄС щодо кібер-стійкості", що проводився на базі Харківського національного університету радіоелектроніки в рамках проєкту Еразмус+ модуль Жан Моне «Інтеграція рамок та політик кібербезпеки ЄС в Україні».

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Участь викладачів і студентів кафедри кібербезпеки у курсі Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості. Хмельницький національний університет

Курси проєкту Еразмус+ модуль Жан Моне сприяють підвищенню кваліфікації викладачів, обміну передовим досвідом, надають можливість отримання студентами нових знань та вражень від неформальної освіти на базі інших закладів вищої освіти.
У курсі "Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості" висвітлено передовий європейський досвід з актуальних питань кібербезпеки:
  • глобальна система кіберстійкості;
  • стратегія кіберстійкості Євросистеми;
  • аналіз рамок політики в галузі кіберзахисту;
  • основні концепції безпечної маршрутизації відмовостійких мереж;
  • визначення метрик мережної безпеки;
  • відмовостійка маршрутизація як підхід до забезпечення кіберстійкості в сучасних мережних архітектурах.
Технології викладання курсу "Кращі практики та стратегії ЄС щодо кіберстійкості" планується врахувати для вдосконалення освітніх компонент спеціальності «Кібербезпека» в ХНУ.
Учасники курсу щиро вдячні Олександрі Єременко, д.т.н., професору ХНУРЕ, за якісну постановку курсу і презентацію в ньому результатів власної науково-дослідницької діяльності за напрямками кіберстійкі інфокомунікаційні мережі, мережна безпека та відмовостійкі програмно-конфігуровані мережі.

Інформація кафедри кібербезпеки

05.01.2022