Співпраця Хмельницького національного університету з університетами-партнерами

23 листопада 2021 року, відповідно до укладених договорів про співпрацю між Хмельницьким національним університетом та університетами партнерами (Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеський національний економічний університет, Вінницький національний технічний університет, Львівський державний університет внутрішніх справ), відбулася дуальна онлайн лекція для здобувачів вищої освіти освітньо-наукових програм (доктор філософії) з дисципліни «Управління науковими проєктами» декана факультету управління, адміністрування та туризму Хмельницького національного університету, д.е.н., проф. Рудніченка Є.М. та директора ПП «Technology Consulting», начальника науково-дослідної частини Хмельницького національного університету д.т.н., проф. Захаркевич О.В.
Під час лекції було розглянуто специфіку організації самостійної роботи здобувачів при вивченні дисципліни «Управління науковими проєктами» (Рудніченко Є.М. )

Співпраця Хмельницького національного університету з університетами-партнерами. Хмельницький національний університет

та інтеграцію результатів такої роботи у процеси розвитку проєктного менеджменту Хмельницького національного університету (Захаркевич О.В. )

Співпраця Хмельницького національного університету з університетами-партнерами. Хмельницький національний університет

Активну участь у обговоренні дискусійних питань лекції приймали аспіранти та співорганізатори заходу:

Співпраця Хмельницького національного університету з університетами-партнерами. Хмельницький національний університет

Мельник Степан Іванович – д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ;
Кузнецова Інна Олексіївна – д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту організацій Одеського національного економічного університету, член науково-методичній комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України спеціальності 073 «Менеджмент»;
Єпіфанова Ірина Юріївна – д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету.
Наприкінці зустрічі всі учасники висловили свою готовність і в подальшому підтримувати позитивну практику спільної організації освітніх і наукових заходів, а також висловили бажання формувати спільні проєктні команди молодих вчених з різних закладів вищої освіти для участі у міжнародних та вітчизняних конкурсах і проєктах.

24.11.2021