Обговорення з стейкхолдерами якості практичної підготовки за освітньою програмою спеціальності «Дизайн»

19 листопада 2021 року відбулася онлайн зустріч гаранта освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Дизайн», професорки кафедри дизайну Баннової Ірини Мусіївни та завідувачки кафедри дизайну Базилюк Ельвіри Володимирівни з здобувачами-магістрантами спеціальності «Дизайн» другого року навчання. В ході зустрічі здобувачі висловили своє бачення щодо організації, об’єму та змісту переддипломної практики в поточному семестрі. Було обговорено складнощі, обумовлені дистанційною формою навчання, та висловлено побажання щодо збільшення складової практичної підготовки у виробничих умовах.
Наприкінці зустрічі здобувачі висловили свою готовність і в подальшому підтримувати зв’язок з кафедрою і приймати участь в покращенні якості освітніх програм спеціальності «Дизайн» в Хмельницькому національному університеті.

Обговорення з стейкхолдерами якості практичної підготовки за освітньою програмою спеціальності «Дизайн». Хмельницький національний університет

Дякуємо нашим студентам за відкритість та активну участь в дискусії.

Ельвіра Базилюк,
завідувачка кафедри дизайну

22.11.2021