Міжнародна співпраця україністів-філологів

Закордонне стажування викладачів, гарантів і членів груп забезпечення освітніх програм із філологічних дисциплін відповідає сучасним вимогам до підготовки й організації освітньої діяльності в закладах вищої освіти.
Зокрема, д. філол. н., професор, завідувач кафедри української філології Інна Царалунга та к. філол. н., доцент кафедри української філології Інна Приймак у рамках стажування в Університеті ім. Ф. Палацького в Оломоуці (Чеська Республіка) взяли участь у Міжкафедральному науково-методичному семінарі «Дистанційна освіта в кризових умовах: інноваційні методи та технології викладання філологічних дисциплін» .
Організаторами заходу, який відбувся 16 листопада 2021 року, виступили кафедра славістики (секція україністики) Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці та кафедра української філології Хмельницького національного університету.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Учасниками міжнародного науково-методичного семінару також стали: Алла Архангельська, професор, викладач кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці; Радана Мерзова, доктор філософії, завідувач секції україністики, старший викладач кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці; Уляна Холод, доктор філософії, старший викладач кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці.
У вітальному слові представники чеського та українського університетів висловили взаємну щиру вдячність колегам за можливість обміну досвідом із проблем викладання філологічних дисциплін у кризових умовах віддаленого навчання.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

У наступних доповідях викладачі кафедри української філології та кафедри славістики розгорнуто висвітлили специфіку освітньої діяльності з навчальних предметів із використанням дистанційних технологій.
Доц. Інна Приймак зосередила увагу на новітніх технологіях викладання літературознавчих дисциплін у дистанційних умовах, зокрема, ознайомила присутніх з особливостями використання ресурсу Big Blue Button, застосування платформи Moodle – Модульного середовища для навчання ХНУ.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Проф. Інна Царалунга схарактеризувала інноваційні інструменти, необхідні для організації віддаленого вивчення лінгвістичних дисциплін: можливості ресурсу Zoom та роль інформаційної системи «Електронний університет» у навчальному процесі Хмельницького національного університету та в реалізації управлінських компетенцій завідувача кафедри.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Проф. Алла Архангельська та старший викладач Уляна Холод ознайомили присутніх з «Інформаційною системою» Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці, у якій кожен викладач та студент мають свій електронний кабінет. Тут уміщена вся необхідна інформація: розклад занять, пропозиції обов`язкових та факультативних предметів за модульно-кредитною системою, програмне наповнення окремих предметів, результати оцінювання тощо.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Окрім того, студенти з викладачами мають можливість користуватися електронно-навчальною системою Moodle, де викладачі сворюють свої віртуальні години занять (можуть проводити їх та завантажувати необхідні матеріали, контролювати студентські праці і вносити їх результати). Ця система в умовах дистанційного навчання дала змогу чеським колегам проводити екзаменаційні тестування під час сесії.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

У структурі «Інформаційної системи» є окремі відділи для реєстрації службових відряджень, стажування викладачів і студентів, для надання відомостей щодо стану різноманітних проєктів, для реєстрації наукових публікацій тощо.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Важливим компонентом «Інформаційної системи» Університету ім. Ф. Палацького є ресурс для анонімного оцінювання якості викладання науково-педагогічних працівників – «Studentská evaluace».

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Варто зазначити, що історія співпраці кафедри української філології Хмельницького національного університету та кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького в Оломоуці має певні традиції. Насамперед слід наголосити на регулярній участі викладачів кафедри української філології, а саме – у 2016 р., 2018 р., 2020 р., у Міжнародному симпозіумі україністів Центральної та Східної Європи, який успішно проводить кафедра славістики оломоуцького закладу вищої освіти.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Також викладачі кафедри української філології ХНУ консеквентно оприлюднюють результати наукових розвідок у періодичному збірнику наукових праць «Ucrainica. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica», який із 2004 року готує і видає колектив кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Великою честю для проф. Інни Царалунги стало запрошення до опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Анни Чури «Етимологія титулатури старослов’янської суспільно-політичної лексики» зі спеціальності «Порівняльна слов’янська філологія», захист якої відбувся 30.08.2019 року на засіданні Вченої ради Оломоуцького університету імені ім. Ф. Палацького.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Подальша міжнародна співпраця україністів отримала вдалий розвиток у формі «гостьових» лекцій для студентів-україністів кафедри славістики Оломоуцького університету. У квітні 2021 року Інна Царалунга прочитала низку лекцій, присвячених актуальним питанням історичного розвитку української мови.

Міжнародна співпраця україністів-філологів. Хмельницький національний університет

Відтак міжкафедральний науково-методичний семінар «Дистанційна освіта в кризових умовах: інноваційні методи та технології викладання філологічних дисциплін» став новим етапом міжнародної взаємодіяльності закладів вищої освіти. На завершення учасники зустрічі – представники українського і чеського університетів – окреслили провідні напрями подальшої міжнародної співпраці у контексті викладання філологічних дисциплін у ЗВО, можливості академічної мобільності студентів та викладачів.

Інформація кафедри української філології
Хмельницького національного університету

19.11.2021