Розвиток міжнародної співпраці та європейської інтеграції Хмельницького національного університету в рамках програми Еразмус +

На початку липня 2021 року Хмельницький національний університет, за програмою академічної мобільності Еразмус +, відвідав керівник технічної групи факультету механічної інженерії Технологічно-Природничого університету (UTP) міста Бидгощ (Польща) доктор Томаш Калачинський.
В рамках візиту, відбувся цілий ряд зустрічей доктора Томаша Калачинського з науково-педагогічними працівниками ХНУ та адміністрацією університету.

Розвиток міжнародної співпраці та європейської інтеграції Хмельницького національного університету в рамках програми Еразмус +. Хмельницький нацiональний унiверситет

На зустрічі з ректором ХНУ Сергієм Матюхом було підтверджено продовження співпраці між двома університетами в сфері надання освітніх послуг та наукових досліджень. Були обговоренні питання розробки та впровадження інноваційних практик в освітній процес, започаткування нових спільних проектів.
На зустрічі з професором Олександром Дихою науковці обговорили можливості створення робочої групи з представників кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства ХНУ та кафедри експлуатації машин та транспорту UTP для проведення спільних наукових досліджень в галузі автомобільного транспорту

Розвиток міжнародної співпраці та європейської інтеграції Хмельницького національного університету в рамках програми Еразмус +. Хмельницький нацiональний унiверситет

Попрацювали над редакційною політикою міжнародного наукового видання Хмельницького національного університету «Проблеми трибології», до складу редакційної колегії якого входить Томаш Калачинський.

Розвиток міжнародної співпраці та європейської інтеграції Хмельницького національного університету в рамках програми Еразмус +. Хмельницький нацiональний унiверситет

Про можливості, академічної мобільності, що відкриваються для науково-педагогічних працівників з України та Польщі, в рамках програми Еразмус + поспілкувалися на зустрічі з завідувачем кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем, професором Олегом Поліщуком.

21.07.2021