До фонду наукової бібліотеки надійшла колективна монографія «Митне та логістичне регулювання в системі міжнародних економічних відносин»

До фонду наукової бібліотеки надійшла колективна монографія «Митне та логістичне регулювання в системі міжнародних економічних відносин» / за ред. д.е. н., проф. Д. М. Васильківського – Авторський колектив: Д.М. Васильківський, В.П. Нижник, С.А. Матюх, О.А.Хрущ та ін.
Більш детальна інформація

До фонду наукової бібліотеки надійшла колективна монографія  «Митне та логістичне регулювання в системі міжнародних економічних відносин». Хмельницький національний університет

15.07.2021