Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS

ФАКУЛЬТЕТУ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ НАДАНО ГРАНТ НА СИСТЕМУ ДЛЯ МЕХАНООБРОБКИ CAMWORKS 2020 ДЛЯ SOLIDWORKS
В результаті співпраці між центром SOLIDWORKS Хмельницького національного університету та всесвітньо відомою компанією Geometric, що входить у HCL Technologies Company (США, Індія) була досягнута домовленість щодо продовження грантової програми на використання системи автоматизованого створення програм для верстатів з числовим програмним керуванням CAMWorks, що використовується у навчальному процесі факультету інженерної механіки, причому надано ліцензію на найновішу версію - CAMWorks 2020.

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Оновлену ліцензію вже отримано, сервер налаштовано у центрі SOLIDWORKS (3-103). Отримана мережева ліцензія передбачає можливість одночасної роботи на 20 комп'ютерах, з правом встановлення програмного забезпечення на будь-яких комп'ютерах в мережі університету.
CAM (Computer-Aided Manufacturing) – автоматизація механообробки за допомогою комп’ютера. CAMWorks 2020 – найновіша версія, призначена для роботи у SOLIDWORKS 2019/2020 та має офіційний статус SOLIDWORKS Certified Gold Product. Грантова програма від компанії Geometric була започаткована в нашому університеті з моменту створення Центру SOLIDWORKS у 2011 році, і з того часу, враховуючи успіхи університету у впроваджені сучасних систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу та автоматизації механообробки, оновлюється щорічно.
Слід відзначити, що впровадження комплексу інженерного програмного забезпечення SOLIDWORKS у Хмельницькому національному університеті відбувається з 2006 року за сприяння компанії Dassault Systémes SOLIDWORKS Corp. (http://solidworks.com) та їх авторизованого представника в Україні – компанії «Інтерсед Україна» (http://intersed.kiev.ua).
Використання системи CAMWorks у навчальному процесі
Програмне забезпечення CAMWorks та SOLIDWORKS CAM використовуються в навчальному процесі кафедри «Технології машинобудування» при вивченні дисципліни «Технологічні процеси для верстатів із числовим програмним керуванням» та вивчається майбутніми бакалаврами спеціальності «Прикладна механіка», а також в рамках магістерської програми цієї ж спеціальності в курсі "Металообробні центри".
Для проведення навчання використовується комп'ютерний клас кафедри технології машинобудування (ауд. 4-305), у якому зараз на 16 комп'ютерах встановлена система CAMWorks 2019 (буде оновлено до версії 2020), а також аудиторія навчальних верстатів із числовим програмним керуванням (ауд. 4-104а), де, зокрема, розміщено трьохкоординатний фрезерний верстат з ЧПУ моделі КОРВЕТ-414 з керуванням від персонального комп'ютера (за допомогою програмного пакета MACH3 із системою команд типу FANUC).
У курсі «Технологічні процеси для верстатів із числовим програмним керуванням», зокрема, передбачено:
1) виконання студентами лабораторних робіт з використанням CAMWorks:
- основи програмування токарної обробки в CAMWorks;
- основи програмування фрезерної обробки в CAMWorks;
- розробка керуючої програми в CAMWorks і виготовлення моделі деталі «матриця» на фрезерних верстатах з ЧПУ.
2) виконання студентами двох індивідуальних завдань, у яких вони виконують програмування токарної та фрезерної обробки згідно з варіантом.
На кафедрі "Технологія машинобудування" викладачем Присяжним Л.В. та зав. кафедрою Урбанюком Є.А. створено ряд навчально-методичних розробок з вивчення системи CAMWorks.
Нижче наведено приклад лабораторної роботи:

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Побудова траєкторії руху фрези для виготовлення матриці та імітація обробки в CAMWorks

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Спроектована модель деталі в системі SOLIDWORKS (ліворуч) і деталь, виготовлена на верстаті за допомогою програми, що згенерована у CAMWorks
Приклад студентської роботи, реалізованої за допомогою SOLIDWORKS та CAMWorks, показано нижче.

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Інший приклад студентської роботи, виконаної за допомогою SOLIDWORKS та CAMWorks:

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Грант на систему для механообробки CAMWorks 2020 для SOLIDWORKS. Хмельницький нацiональний унiверситет

Система CAMWorks 2020 дозволяє створювати програми фрезерної, токарної, токарно-фрезерної та дротової ерозійної обробки. Підтримуються наступні типи верстатів:
– фрезерні з одночасним керуванням від двох до п'яти осей;
– токарні одно- і двошпиндельні, з одним або двома супортами, із програмно керованими допоміжними механізмами (задні бабки, люнети і т.д);
– токарно-фрезерні одно- та двошпиндельні, з одним або двома супортами, із програмно керованими допоміжними механізмами, з одночасним керуванням від двох до п'яти осей;
– ерозійні двох- та чотирьохосьові.
Обробка ведеться безпосередньо в середовищі SOLIDWORKS безпосередньо по моделі SOLIDWORKS, в якій зберігаються результати роботи програміста. Таким чином забезпечується повна асоціативність моделі та траєкторій інструмента, що приводить до автоматичного оновлення всіх траєкторій інструмента при проведенні змін комп’ютерної моделі SOLIDWORKS.
Отже, надане інженерне програмне забезпечення володіє значним функціоналом, що дозволяє на високому рівні проводити підготовку спеціалістів, конкурентноздатних на сучасному ринку праці.

ХАРЖЕВСЬКИЙ В.О., д.т.н.,
керівник центру SOLIDWORKS
http://solidworks.khnu.km.ua

13.07.2020