Презентація монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності»

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ПРЕЗЕНТУВАЛА МІЖВУЗІВСЬКУ КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
7 липня 2020 р. відбулася онлайн-презентація чотирьох томів міжвузівської колективної монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності» започаткованої за ініціативи членів науково-дослідної лабораторії «Креативної педагогіки та зв’язків із громадськістю» кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету.

Презентація монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності». Хмельницький нацiональний унiверситет

У чотиритомному монографічному виданні опубліковано результати наукових досліджень теоретико-прикладного характеру, що були здобуті викладачами кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Хмельницького національного університету та інших провідних українських закладів вищої освіти, які присвячені висвітленню наріжних питань соціальної діяльності, соціальних проблем та актуальних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.
Під час онлайн-презентації авторський колектив висловив вдячність за глибоке та змістовне рецензування монографічних матеріалів, а саме:
Вікторовій Л. В. – доктору педагогiчних наук, професору, завiдувачу кафедри соцiальної роботи та реабiлiтацiї Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування України;
Поліщук В. А. – доктору педагогiчних наук, професору, завiдувачу кафедри соцiальної педагогіки та соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
Потапчуку Є. М. – доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри психології і педагогіки Хмельницького національного університету;
Корнещук В. В. – доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;
Олексюк Н. С. – доктору педагогічних наук, професору, професору кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
Павлюку Є. О. – доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету.

Презентація монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності». Хмельницький нацiональний унiверситет

Редакторська група в особах Данильчук Л. О. та Романовської Л. І. подякувала колективу авторів, що представляли провідні заклади вищої освіти України за плідну співпрацю, науковий підхід, креативність, а саме:
Кочаряну А. Б. – раднику міністра МОН України, кандидату педагогічних наук;
Сидорчук Н. Г. – доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Стинській В. В. – доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
Повідайчик О. С. – доктору педагогічних наук, доценту, професору кафедри соціології і соціальної роботи ДІНЗ «Ужгородський національний університет»;
Фурдуй С. Б. – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
Мельник Л. П. – кандидату педагогічних наук, доценту, доценту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Співаку В. І. – кандидату психологічних наук, доценту, доценту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Козубовському Р. В. – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри соціології і соціальної роботи ДІНЗ «Ужгородський національний університет»;
Джежик О. В. – кандидату психологічних наук, доценту кафедри психології та соціальної роботи Одеського національного політехнічного університету;
Замашкіній О. Д. – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та фізичної культури Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
Мельник Ж. В. – кандидату психологічних наук, доценту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
Борейко О. М. – кандидату педагогічних наук, доценту, доценту кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Раєвській Я. М. – кандидату психологічних наук, доценту кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; докторанту Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України;
Борейко А. І. – аспіранту (здобувачу ступеня PhD) кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського державного університету імені Івана Франка, вихователю (КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №2» Житомирської обласної ради;
та колективу авторів кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, кафедри психології та педагогіки, кафедри філософії та політології, кафедри романо-германських мов Хмельницького національного університету.

Презентація монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності». Хмельницький нацiональний унiверситет

Автори в режимі онлайн-конференції також висловили слова подяки завдувачу кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки професору Романовській Л.І., керівнику науково-дослідної лабораторії "Креативної педагогіки та зв'язків з громадськістю" професору кафедри Данильчук Л.О. за ініціативу, творчу співпрацю, наукове стратегічне бачення та надану можливість презентувати науковій спільності свої теоретико-методичні праці.
Для ознайомлення з представленими у монографічному виданні теоретико-прикладними напрацюваннями у сфері соціальної діяльності, на презентацію були запрошені і керівники соціальних закладів та установ Хмельницької області.

Презентація монографії «Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності». Хмельницький нацiональний унiверситет

Редакторська група бажає авторському колективу наукового натхнення, геніальних, креативних та унікальних ідей, цілеспрямованості, радості відкриттів, сміливих планів, творчих звершень, цікавих та гідних досягнень, успіхів у професійній діяльності та подальшої плідної співпраці в команді однодумців!

Миз Вами! Ми для Вас!

11.07.2020