Зустріч зі стейкхолдерами на кафедрі слов’янської філології

Кафедра слов’янської філології провела зустріч з директором Мовної школи у Волочиську Черніковим Володимиром Олександровичем та з Баландюк Наталією Миколаївною, викладачем школи, випускницею магістратури спеціальності Філологія (Слов’янські мови і літератури, переклад включно), перша – польська.

Зустріч зі стейкхолдерами на кафедрі слов’янської філології. Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти, викладачі кафедри слов’янської філології почули розповідь про особливості роботи викладачів, перекладачів у Мовній школі.
Володимир Черніков наголосив на необхідності постійної післядипломної самосвіти. За його словами, додаткова освіта, участь у тренінгах, вебінарах, майстер-класах підвищує кваліфікацію професіонала, розширює коло його умінь, а це допомагає ефективніше працювати, краще зарекомендувати себе в очах працедавця.
Наталія Баландюк підкреслила, що для неї друга вища освіта, отримана в магістратурі у Хмельницькому національному університеті, також була своєрідним поштовхом до активного саморозвитку. Вона запропонувала при організації навчального процесу в магістратурі збільшити кількість практичних занять, підтримала пропозицію проводити викладацьку, перекладацьку практики на базі Мовної школи у Волочиську.
Директор школи наголосив, що майбутні філологи-полоністи мають оволодіти інформаційно-комп’ютерними технологіями, оскільки це вимога часу, а особливо кризових ситуацій, одна з яких змінює усталені уявлення про освіту сьогодні. Запропонував студентам опановувати ігрові технології навчання польської мови, використання яких зараз актуальне, оскільки зростає контингент найменших учнів школи і для них це ефективний спосіб навчання іноземної мови.
В. Черніков підкреслив, що потреба у викладачах польської мови у Хмельницькому регіоні зараз дуже велика. Потребують опанування цієї мови і дорослі, і діти. Велика потреба також у перекладачах, особливо тих, що можуть здійснювати кваліфікований переклад офіційних документів.
І студенти кафедри, і викладачі ставили гостям зустрічі питання щодо умов праці у Мовній школі, щодо відбору кандидатів при працевлаштуванні тощо. Відповіді були вичерпними.
Під час зустрічі виникло багато ідей щодо подальшої співпраці.
Наступне відео містить відеозапис зустрічі.

Л. Станіславова

15.06.2020