18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Впродовж 18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти щодо особливостей організації дистанційного навчання в умовах карантину.

18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

18-19 травня 2020 року відділом забезпечення якості вищої освіти Хмельницького національного університету проведені он-лайн зустрічі з учасниками студентських фокус-груп із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

150 студентів усіх факультетів і спеціальностей ознайомилися з Порядком організації освітньої діяльності за технологіями дистанційного навчання в університеті, а також взяли участь в анкетуванні щодо якості проведення аудиторних занять, інших видів навчальної діяльності (практичної підготовки, курсового та дипломного проектування, поточних консультації тощо), результати якого дозволять отримати достовірну інформацію про стан організації освітнього процесу на факультетах під час карантину, задоволеністю здобувачів вищої освіти якістю застосування дистанційних технологій та вчасно внести необхідні зміни та усунути недоліки.

Усім успіхів. До наступних зустрічей.
Відділ забезпечення якості вищої освіти