15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».

Модератор конференції проф кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Бабій І.В.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Організаторами конференції були:

📌Хмельницький національний університет, а саме:
Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування;
Кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи;
📌Спілка економістів України;
📌 Академія економічних наук;
📌 Хмельницька обласна державна адміністрація;
📌 Подільський інститут регіонального розвитку;
📌 Технологічний-природничий університет ім. Яна і Єнджея Снядецьких.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

До конференції долучились 111 осіб

На онлайн-конференції сьогодні присутні були присутні та доповідали:


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Матюх С.А. – проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. наук, доц.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Войнаренко М.П. – перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного університету, д-р екон. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніки України, чл.-кор. НАН України.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Синюк О.М. – проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, д-р. тех. наук, доцент


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Бондаренко М.І. – декан факультету економіки і управління Хмельницького національного університету


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Примуш Р.Б. – перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Олуйко В.М. – директор Подільського інституту регіонального розвитку, заслужений юрист України проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Меліхова Т.О. – завідувач кафедрою обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, інженерного інституту, проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Григорук П.М. – зав. кафедрою автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, д-р. екон. наук, проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Йохна М.А. – зав. кафедрою менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, д-р. екон. наук, проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Тюріна Н.М. – зав. кафедрою економіки, менеджменту та адміністру-вання Хмельницького національного університету, канд. екон. наук, проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Бабій І.В. – проф. кафедри економіки, менеджменту та адміністрування Хмельницького національного університету, д-р. екон. наук, доц.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Ведерніков М.Д. – завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці, д-р. екон. наук, проф


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Ковальчук С.В. – завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємства, д-р. екон. наук, проф.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Скоробогата Л.В. – завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування, к.е.н., доц.


15 травня 2020 року відбулась VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та управління: теоретичні і практичні аспекти».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Рудніченко Є.М. – професор кафедрою менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, д-р. екон. наук, проф.

Також конференцію відвідали завідувачі кафедр Факультету економіки та управління, викладачі та співробітники Хмельницького національного університету.