Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування»

У березні 2020 року Привілейованим Інститутом Управлінських бухгалтерів - CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), Велика Великобританія були акредитовані освітньо-професійні програми підготовки у Хмельницькому Національному університеті за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

CIMA визнає Хмельницький Національний університет авторитетним і поважним вищим навчальним закладом України, надаючи перелік заліків випускникам вказаної спеціальності з урахуванням вдосконаленої процедури СІМА акредитації навчальних програм фінансового напрямку, а саме: бізнес-економіки, управлінського обліку, фінансового обліку, корпоративного управління та бізнес-права.
Партнерство Хмельницького Національного університету та СІМА дозволить випускникам за спеціальністю «Облік і оподаткування» полегшити процедуру отримання кваліфікації СІМА в майбутньому, оскільки іспити СІМА Сертифікаційного, Операційного та Управлінського рівнів будуть зараховані при умові успішного завершення навчання в даному ЗВО.
Зараховано буде іспити СІМА з наступних модулів:

- Для бакалаврів

• Сертифікаційний рівень СІМА:
ВА1 Основи бізнес-економіки
ВА2 Основи управлінського обліку
ВА3 Основи фінансового обліку
ВА4 Основи етики, корпоративного управління та бізнес- права

• Професійна кваліфікація СІМА – Операційний рівень:
Е1 Управління фінансами у цифровому світі
Р1 Управлінський облік
F1 Фінансова звітність

- Для магістрів

• Сертифікаційний рівень СІМА:
ВА1 Основи бізнес-економіки
ВА2 Основи управлінського обліку
ВА3 Основи фінансового обліку
ВА4 Основи етики, корпоративного управління та бізнес- права

• Професійна кваліфікація СІМА – Операційний рівень:
Е1 Управління фінансами у цифровому світі
Р1 Управлінський облік
F1 Фінансова звітність

• Професійна кваліфікація СІМА – Управлінський рівень:
Е2 Управління продуктивністю
Р2 Передовий управлінський облік
F2 Передова фінансова звітність

Маючи звільнення від певних іспитів СІМА, студенти отримують перевагу, оскільки це дає їм можливість отримати міжнародну сертифікацію в значно коротші строки.
Для отримання міжнародного СІМА Диплому з управлінського обліку випускники бакалаврату та магістратури повинні будуть здати лише один іспит – зовнішнє тестування – кейс-стаді операційного/управлінського рівня (ситуаційна задача). Це буде значно акселерувати кар'єрний розвиток випускників, підсилювати конкурентні переваги на ринку праці – адже молоді фахівці будуть володіти знаннями та навиками кращих світових стандартів, що затребувані вітчизняними та міжнародними бізнесами.
Заліки надаватимуться випускникам 2020-2024 років. Акредитацію буде продовжено за умови успішної співпраці та належних результатів екзаменування на кваліфікацію СІМА кандидатів від ЗВО.
(Нижче наводиться копія листа від СІМА про результати Акредитації)
Лист від Директора з Академічного Партнерства та від Директора по Європі про результати Акредитації

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

Нові можливості кар'єрного зростання: як здобути Міжнародну фінансову кваліфікацію СІМА в Україні (Нижче наводиться копія листа-звернення до студентів ХНУ про можливості професійного зростання та успішного працевлаштування за умов участі у програмах СІМА)

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

Інформація про СІМА
CIMA, The Chartered Institute of Management Accountants (Привілейований Інститут Управлінських бухгалтерів, Великобританія), заснований в 1919 році, є провідною й найбільшою в світі професійною асоціацією фахівців з управлінського обліку. Налічує 229 000 членів і студентів, які працюють у 179 країнах.
CIMA тісно співпрацює з роботодавцями, проводить передові дослідження, постійно вдосконалює свій навчальний план, оновлює вимоги до фахівців з кваліфікацією CIMA і забезпечує їхнє подальше професійне зростання для того, щоб статус випускника CIMA і в майбутньому залишався найкращою рекомендацією для роботодавців, які шукають фінансово грамотних лідерів бізнесу.
Професіоналізм та етика лежать в основі діяльності CIMA, тому члени і студенти Інституту відповідають високим моральним і кваліфікаційним вимогам, мають стратегічне бачення розвитку бізнесу.
CIMA спільно з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів AICPA заснувала статус привілейованого міжнародного фахівця в галузі управлінського обліку CGMA (Chartered Global Management Accountant) з метою підвищення престижу професії фахівця з управлінського обліку. Цим статусом нагороджуються найбільш талановиті та цілеспрямовані фахівці з управлінського обліку, що володіють знаннями і здібностями для інтенсивного розвитку бізнесу.
Члени і студенти CIMA в Україні працюють на промислових і торговельних підприємствах, у державних установах і некомерційних організаціях - загалом це більше, ніж 200 компаній ключових галузей економіки: сільськогосподарської та харчової, хіміко-фармацевтичної, електроенергетичної промисловості, будівництва, фінансів, державного сектору, інших.
В Україні доступне очне та дистанційне навчання за програмами СІМА.
Скласти іспити можна у 7 містах України: Київ, Миколаїв, Дніпро, Харків, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль.
Докладніше на www.cimaglobal.com і в Twitter www.twitter.com/CIMA_News
Інформація про Хмельницький Національний університет
https://www.cimaglobal.com/Starting-CIMA/Starting-CIMA/Exemptions/Exemption-Search/?p=1&keyword=&country=Ukraine&sort=institution#Results
https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Russia-and-CIS/Certificate-in-BA/
BACKGROUND
Шлях до успіху!
07 липня 2017 року
Хмельницький національний університет
Перший Круглий стіл за дослідженням СІМА: «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери», організований кафедрою обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету в якому взяли участь кращі студенти 3-го і 4-го курсів спеціальності «Облік і оподаткування» та викладачі кафедри: д.е.н., проф. Войнаренко М.П., завідувач кафедри к.е.н., доц. Скоробогата Л.В., к.е.н., доц. Ченаш В.С., ст. викл. Тарашевська О.В., асистент Данілкова А.Ю. заступник декана факультету економіки і управління Михальчик Т.В.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

18 жовтня 2017 року
Семінар з технік навчання студентів для здачі іспиту СІМА у форматі «кейс-стаді» за технічної підтримки Morgan АТС та участі керуючого директора Chevin Consultants Ltd. Девіда Харіса
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

18 жовтня 2017 року
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Участь у Семінарі з технік навчання студентів для здачі іспиту СІМА у форматі «кейс-стаді» за технічної підтримки Morgan АТС та за участі керуючого директора Chevin Consultants Ltd. Девіда Харіса
від кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету взяли: завідувач кафедри к.е.н., доц. Скоробогата Л.В., к.е.н., доц. Ченаш В.С., ст. викл. Тарашевська О.В.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

21 березня 2018 року
Круглий стіл «СІМА та вузи України. Актуалізація співпраці» за участю Лейтона Рамскіль - начальника відділу взаємодії з ліцензованими центрами навчання СІМА Центрального офісу Великобританії. Київ.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

21 березня 2018 року
Круглий стіл «СІМА та вузи України. Актуалізація співпраці». Наталія Вовчук – Представник країни - Україна - Управлінський облік Асоціація міжнародних сертифікованих професійних бухгалтерів - презентувала і передала закладам вищої освіти навчальні посібники для викладання СІМА кейс-стаді і здачі іспиту. Київ.
Участь у Круглому солі СІМА та вузів України. Актуалізація співпраці». Від кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету взяли: к.е.н., доц. Лопатовський В.Г. та ст. викл. Тарашевська О.В.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

29 березня 2019 року
Національний університет державної фіскальної служби
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення» з нагоди 100-річчя заснування СІМА
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції від кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету взяла ст. викл. Тарашевська О.В.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

17 квітня 2020 року
Хмельницький національний університет
Від Привілейованого Інституту Управлінських бухгалтерів - CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), Велика Великобританія до Хмельницького Національного університету надійшли сертифікати, що підтвердили акредитацію освітньо-професійних програм підготовки за ступенями бакалавра та магістра спеціальності «Облік і оподаткування» нашого ЗВО.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

Перший проректор Войнаренко М.П. та проректор з науково-педагогічної роботи Матюх С.А. в урочистій обстановці, наскільки це було можливо за умов карантину, вручили вищезгадані сертифікати завідувачу кафедри обліку, аудиту та оподаткування Хмельницького національного університету доценту Скоробогатій Л.В.
Отримання акредитації СІМА декларує лідерську позицію Хмельницького національного університету, підтверджує високу якість наповнення програм навчання та їх гармонізацію з вимогами найкращих світових практик підготовки фінансових спеціалістів, адже СІМА є визнаним лідером фінансових кваліфікацій у світі.

Отримано сертифікати СІМА з Міжнародної акредитації освітньо-професійних програм за спеціальністю «Облік і оподаткування». Хмельницький національний університет

Інформацію підготовлено кафедрою обліку, аудиту та оподаткування

30.04.2020