В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.

За програмою Європейського Союзу REASMUS+ в рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.

В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Проф. Ю. Падгурскасом був проведений цикл лекцій з напрямку створення, експлуатації та дослідження мастильних і паливних матеріалів транспортних машин для студентів спец. 274 Автомобільний транспорт факультету інженерної механіки ХНУ. Зокрема були представлені напрацювання колег з Інституту механіки та транспорту Університету Вітовта Великого в Каунасі з проблеми створення екологічно чистих мастильних матеріалів на рослинній основі, результати досліджень їх трибологічних та експлуатаційних властивостей.

В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Перспективи подальшої співпраці в навчальній сфері були предметом зустрічі проф. Ю.Падгурскаса з деканом факультету інженерної механіки Олександренко В.П., заст декана Посонським С.Ф. та завідувачем кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства Дихою О.В. Були обговорені питання інтеграції навчальних планів, організації сумісних практик, мобільного обміну при підготовці студентів та стажування викладачів.

В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.. Хмельницький нацiональний унiверситет

З професором Ю. Падгурскасом як головою секції трибології Литовської наукової спілки за участі головного редактора міжнародного наукового журналу "Problems of Tribology" проф. Дихи О.В. встановлені домовленості про спільне рецензування та видання журналу в рамках договору між засновниками журналу та університетом Вітовта Великого.

В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Змістовними і корисними були зустрічі з викладачами кафедр трибології автомобілів та матеріалознавства та кафедри хімії та хімічної інженерії.

В рамках проекту академічної мобільності у Хмельницькому національному університеті перебував з 2 грудня по 6 грудня 2019 р. професор, д.т.н. Юозас Падгурскас з Університету Вітовта Великого, м. Каунас, Литва.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час зустрічі з колективом кафедри хімії та хімічної інженерії (д.т.н. Мандзюк І.А., к.т.н. Присяжна К. О., к.т.н. Іванішена Т.В.) було обговорено ряд питань, щодо підготовки запитів для виконання сумісних наукових поектів: Horizon2020, Life та інших. Також під час зустрічі обговорювалися питання обміну магістрами для виконання наукових робіт за програмою Erasmus Mundus.

Завідувач кафедри трибології, автомобілів та матеріалознавства, д.т.н., проф. Диха О.В.

06.12.2019