Викладачі Хмельницького національного університету прийняли участь у навчальній сесії за проектом ERASMUS+ та відвідали Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019 м. Каунас (Литва)

15-17 листопада 2019 у м. Каунас (Литва) відбулася Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019, присвячена проблемам тертя та зношування в сільськогосподарській, транспортній та промисловій техніці. Організаторами виступили Університет Вітаутос Магнус, Відділ наукового товариства Литви у сфері трибології, Міжнародна рада по трибології.

Викладачі Хмельницького національного університету 
прийняли участь у навчальній сесії за проектом ERASMUS+ та
відвідали Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019 м. Каунас (Литва). Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час пленарних та секційних засідань було представлено понад 50 доповідей, які висвітлюють найбільш актуальні питання трибології:

- мастильні матеріали;

- мікро- і нанорозмірна трибологія;

- трибохімія;

- біотрибологія;

- екологічні проблеми в трибології;

- моделювання трибологічних процесів;

- трибологія в металообробці;

- покриття поверхонь тертя.

Викладачі Хмельницького національного університету 
прийняли участь у навчальній сесії за проектом ERASMUS+ та
відвідали Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019 м. Каунас (Литва). Хмельницький нацiональний унiверситет

В ході конференції учасники мали можливість поспілкуватися з провідними експертами в сфері тертя та зношування: проф. Б. Бушан (Університет Штату Огайо, США), проф. Х. Ліанг (Техаський університет, США), проф. Г. Вайсер (Технологічний університет Гамбурга, Німеччина), проф. Дженг-Хаур Хорнг (Національний університет Формоса, Тайвань) та іншими.
Україна була представлена Хмельницьким національним університетом.
Проф., д.т.н. Мандзюк І. А. та к.т.н. Присяжна К. О. кафедри хімії та хімічної інженерії представили результати досліджень на тему “The influence of thickeners and fillers on the properties of greases synthesized from waste polyethylene terephthalate” (Вплив загусників та наповнювачів на властивості мастильних матеріалів, синтезованих на основі відходів поліетилентерефталату). У доповіді розглянуто проблеми Зеленої трибології, зокрема рециклінг відходів пластикових пляшок ПЕТ-пляшок з метою отримання пластичних мастильних матеріалів для вузлів тертя, що працюють в жорстких умовах, під високими навантаженнями.
Проф., д.т.н. Диха О.В. (кафедра трибології, автомобілів та матеріалознавства) презентував доповідь на тему “Model of accumulation of tribo damage in high-speed friction” (Модель накопичення трибопошкоджень при високошвидкісному терті).
Обидві роботи викликали значне зацікавлення зі сторони іноземних науковців та передбачається подальша співпраця для проведення сумісних досліджень.

Викладачі Хмельницького національного університету 
прийняли участь у навчальній сесії за проектом ERASMUS+ та
відвідали Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019 м. Каунас (Литва). Хмельницький нацiональний унiверситет

Поїздка відбулася в рамках програми обміну досвідом Erasmus+, 11.11.19-15.11.19 к. т. н. Присяжна К.О. прочитала лекції магістрам Університету Вітаутос Магнус за тематикою Зеленої трибології, зокрема виготовлення біодеградуючих мастильних матеріалів з використанням технологій рециклінгу пластикових відходів.

Викладачі Хмельницького національного університету 
прийняли участь у навчальній сесії за проектом ERASMUS+ та
відвідали Х Міжнародна наукова конференція Balttrib’2019 м. Каунас (Литва). Хмельницький нацiональний унiверситет

Кафедра хімії та хімічної інженерії

28.11.2019