Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».

30 жовтня 2019 року відбулася екскурсія студентів спеціальностей «Хімічні технології та інженерія» та «Хімія» разом з викладачами кафедри на сучасне підприємство по виготовленнюякісних мийних та косметичних засобів з поліпшеними екологічними характеристиками

Екскурсія була організована завдяки відкритості та прагненню до постійного розвитку адміністрації корпорації.

На початку екскурсії комерційний директор Іванна Кухар надихнула молодь розповіддю про шлях до успіху корпорації.

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час проведеної екскурсії технолог виробництва ознайомила студентів із специфікою виробництва, починаючи з процесів водопідготовкиі до упакування готової продукції у різні типи упаковки, які виготовляються безпосередньо на виробництві.

Студенти мали можливість наочно спостерігати впроваджені інноваційні технології на підприємстві та співставити свої теоретичні знання з практикою.

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

В подальшому в лабораторії корпорації студенти ознайомились з основними показниками та методами їх визначення, за якими оцінюють якість готової продукції і вихідної сировини.

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Слід відмітити, що на сучасному етапі виробництво максимально автоматизовано, а також керівництво і персонал підприємства повною мірою усвідомлюють важливість і необхідність впровадження технологій з мінімальним впливом на довкілля.

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Екологічна політика підприємства спрямована на забезпечення:

• - захист довкілля та забезпечення екологічної безпеки виробництва і продукції;

• - ефективного використання ресурсів (енергетичних, водних тощо);

• - випуску конкурентоспроможної продукції що відповідає вимогам екологічних стандартів.

Подібні заходи сприяють засвоєнню теоретичних знань і практичних навичок, які студенти отримують під час навчання вХмельницькому національному університеті на лекційних заняттях та лабораторних роботах.

Екскурсія студентів спеціальностей «Хімія» та «Хімічні технології та інженерія» на спільне українсько - німецьке підприємство з виробництва продукції за європейськими стандартами ТОВ «СУАП «2К».. Хмельницький нацiональний унiверситет

Викладачі та студенти відмітили змістовну наповненість організації даного заходу з боку адміністрації корпорації (особлива подяка – Іванні Кухар та АльоніВенгер).

Матеріали підготовлені з використанням інформації сторінки ТОВ «СУАП «2К»

Фейсбук

Іванішена Т.В., к.т.н., доцент, завідувач кафедри хімії та хімічної інженерії