Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.

Викладачі кафедр технології машинобудування і комп’ютерних наук та інформаційних технологій ХНУ провели зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області, слухачами курсів підвищення кваліфікації при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти в рамках педагогічної практики.

Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Педагогічна практика учителів інформатики відбулася за підтримки Петровського Сергія Степановича та Косіюка Миколи Миколайовича у Хмельницькому національному університеті. Учителі побували в навчально-технічному центрі ХНУ-HAAS, який обладнаний 3D принтером.

Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Навчально-технічний центр організований при кафедрі технології машинобудування у відповідності зі стандартами НTEC (Haas Tесhnical Еducation Сеnter) з метою створення системи освіти з використанням високотехнологічного обладнання для підготовки фахівців, які володіють сучасними комп’ютерними технологіями, а також із високим рівнем практичної підготовки з обслуговування технологічного обладнання з ЧПК і розробки керуючих програм для верстатів з ЧПК.

Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Зустріч з вчителями інформатики Хмельницької області в рамках педагогічної практики.. Хмельницький нацiональний унiверситет

Петровський С.С.
Доцент кафедри КНІТ