Участь професора кафедри української філології І. Б. Царалунги у конференції Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ

30-31 травня 2019 року в Люблінському католицькому університеті Яна Павла ІІ (м. Люблін, Польща) відбулася Міжнародна наукова конференція «Przekraczanie granic. Rosyjska, ukraińska i białoruska przestrzeń literacka, kulturowa i językowa z perspektywy XXI wieku», присвячена 30-літньому ювілею Інституту слов’янської філології.

Участь професора кафедри української філології І. Б. Царалунги у конференції Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Метою конференції організатори визначили сприяння обміну науковим досвідом польських та інших слов’янських гуманістів, підтвердження актуальності і важливості слов’янських досліджень у галузі літератури, мови і культури, переосмислення сучасних поглядів та обговорення тем і проблем, які поки що лише частково проявилися у працях слов’янських дослідників. Понад 60 науковців із Польщі, України, Чехії та інших країн узяли участь в обговоренні актуальних проблем славістики.

Участь професора кафедри української філології І. Б. Царалунги у конференції Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ. Хмельницький нацiональний унiверситет

У контексті розв’язання мовознавчих питань на пленарному засіданні конференції виступила професор кафедри української філології Хмельницького національного університету, доктор філологічних наук, доцент І. Б. Царалунга. У доповіді «Проблема мовної варіативності у польсько-східнослов’янському лінгвістичному дискурсі» науковець звернула увагу на варіативність мовних норм у межах функціональних стилів літературної мови, розкрила суть зв’язків між варіантами української літературної мови і діалектами, з’ясувала специфіку дослідження мовної варіативності в діахронії. У підсумку було сформовано типологію варіативності мови, окреслено проблеми варіативності у сучасному слов’янському дискурсі:

Участь професора кафедри української філології І. Б. Царалунги у конференції Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Динаміка змін у мові, літературі, культурі, а також цивілізаційні, політичні, соціальні зрушення потребують активного обговорення їх у контексті сучасної гуманітарної науки, спонукають до роздумів про перетинання кордонів традиційних дисциплін, входження до площини філософії, психології, соціології, антропології, релігійного дискурсу, які значно збагачують поле спостереження й уможливлюють переосмислення вже відомих понять і проблем.

Участь професора кафедри української філології І. Б. Царалунги у конференції Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ. Хмельницький нацiональний унiверситет

Інформація кафедри української філології