Відкрита лекція з дисципліни "Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі"

Відкрита лекція з дисципліни "Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі" доктора педагогічних наук, доцента кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки Бриндікова Ю.Л. відбулась 31 травня 2019 року (п'ятниця) на другій парі в аудиторії 3-403 Хмельницького національного університету .

Відкрита лекція з дисципліни Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі. Хмельницький нацiональний унiверситет

Тема лекції "Оцінка результатів ПР-програми. Успішність ПР-кампаній". Лекційне заняття розкривало сутність та зміст зв'язків із громадськістю в соціальній роботі, їх необхідність з метою поінформованості щодо нагальних потреб різних соціальних груп та правильних напрямів роботи соціальних організацій та установ. Було детально описано принципи організації та проведення ПР-кампаній стосовно організацій та установ соціального спрямування з метою висвітлення їх діяльності та привернення уваги до їхніх структур. Лектор охарактеризував етапи проведення ПР-кампанії та принципи її успішності.

Відкрита лекція з дисципліни Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі. Хмельницький нацiональний унiверситет

Новизна лекційного матеріалу також полягала у максимальному використанні інформаційно-комп'ютеринх технологій (презентацію лекції реалізовано чрез програму Microsoft Office PowerPoint, для демонстрації відеофайлу використано програмний додаток Edpuzzle).

Відкрита лекція з дисципліни Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі. Хмельницький нацiональний унiверситет

З метою активізації роботи студентів, з'ясування рівня сприйняття лекційного матеріалу ними, було проведено два тести, щодо вміщували 9 завдань за допомогою програмного додатку Kahoot.

Відкрита лекція з дисципліни Основи паблік рилейшнз в соціальній роботі. Хмельницький нацiональний унiверситет

Лекцію проведено на високому кваліфікаційному рівні.

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки