Студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» 3 квітня 2019 р. взяли участь у Міжнародній Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці»

Студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» 3 квітня 2019 р. взяли участь у Міжнародній Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці» яка проходила на базі факультету технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» 3 квітня 2019 р. взяли участь у Міжнародній Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці». Хмельницький нацiональний унiверситет

Під час конференції піднімалися такі важливі проблеми як: професійна підготовка педагогічних фахівців в умовах модернізації освіти, сучасні проблеми розвитку технологічної та професійної освіти, роль гуманітарної складової в підготовці майбутніх педагогів професійного навчання та вчителів трудового навчання та технологій, науково-методичні засади впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, удосконалення методики навчання в закладах загальної середньої та професійної освіти та ін.

Хмельницький національний університет і кафедру технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва представляли студенти четвертого курсу Кащен Ірина (наук. керівник Андрощук І.В.), яка виступила з доповіддю на тему «Поняття дидактичної гри та її значення в освітньому процесі» та Сосніцька Соломія (наук. керівник Андрощук І.П.) – виступила з доповіддю на тему «Актуалізація опорних знань і життєвого досвіду учнів як важлива складова уроку».

Студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» 3 квітня 2019 р. взяли участь у Міжнародній Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці». Хмельницький нацiональний унiверситет

Студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва спеціальності «Середня освіта. Трудове навчання та технології» 3 квітня 2019 р. взяли участь у Міжнародній Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Тенденції розвитку професійної та технологічної освіти в умовах ринку праці». Хмельницький нацiональний унiверситет

Виступи відбувалися в режимі он-лайн й викликали значний інтерес до проблем реалізації теоретичних аспектів використання дидактичних ігор та актуалізації опорних знань, що висвітлені в доповідях, під час проходження майбутніми учителями педагогічних практик і безпосередньо вчителями трудового навчання та інформатики в закладах загальної середньої освіти. Було зазначено про актуальність методичних розробок виконаних в контексті означених тем та важливості їх реалізації в освітньому процесі. Цікавим в контексті проведення онлайн-виступів був обмін досвідом з німецькими студентами, які також прийняли участь в обговоренні дискусійних проблем в галузі освіти.

Особливу вдячність викладачі та студенти кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва висловлюють керівникові Навчального Центру заочно-дистанційної освіти проф. Мазуру Миколі Петровичу та Яновському Михайлу Леонідовичу за надання технічної допомоги для участі у конференції.

Доктор пед. наук, доц. кафедри ТПО і ДМ Андрощук І. В.