У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу

7 лютого 2019 року в актовій залі Хмельницького національного університету відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу.

Робочу президію представляли:
• ректор Хмельницького національного університету, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент НАПН України, доктор технічних наук, професор Микола Єгорович Скиба;
• перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор Михайло Петрович Войнаренко;
• проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент Сергій Анатолійович Матюх;
• голова комітету Вільної профспілки працівників університету, кандидат економічних наук, доцент Віталій Леонідович Карпенко.

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

Після ухвалення порядку денного та регламенту виступів розпочалось заслуховування основних питань.

Із доповіддю про навчальні досягнення у І семестрі 2018-2019 навчального року та основні завдання і особливості організації навчального процесу на ІІ семестр 2018-2019 навчального року виступив проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Сергій Анатолійович Матюх. Він ознайомив присутніх із показниками якості навчальних досягнень студентів, організацією навчального процесу на навчальний рік та розвитком системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

Ректор університету, професор Микола Єгорович Скиба розповів про підсумки господарсько-фінансової діяльності за 2018 рік. Зокрема про надходження коштів та видатки загального фонду бюджету університету у 2018 році, про покращення матеріально-технічної бази ХНУ. Крім того, Микола Єгорович ознайомив із пріоритетами розвитку вищої освіти в Україні.

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

Сергій Анатолійович Матюх оголосив результати рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету у 2018 році. Грамотами за високі досягнення у навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі було нагороджено кращі факультети та кафедри:
• перше місце – факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем;
• друге місце – факультет економіки і управління;
• третє місце – факультет технологій та дизайну.

Кафедри гуманітарної та природничо-наукової підготовки:
• перше місце – кафедра економічної теорії;
• друге місце – кафедра рисунку та проектної графіки;
• третє місце – кафедра філософії та політології.

Випускові фахові інженерно-технічні кафедри:
• перше місце – кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування;
• друге місце – кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
• третє місце – кафедра телекомунікацій та радіотехніки.

Випускові фахові економічні кафедри:
• перше місце – кафедра фінансів, банківської справи і страхування;
• друге місце – кафедра маркетингу та торгівельного підприємництва;
• третє місце – кафедра менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи.

Випускові кафедри гуманітарно-природничої підготовки:
• перше місце – кафедра української філології;
• друге місце – кафедра слов’янської філології;
• третє місце – кафедра фізичної терапії та ерготерапії.

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

За високі досягнення у веденні навчального процесу та результативності у вихованні студентської молоді, проведення науково-педагогічної роботи на високому професійному рівні, педагогічне новаторство, запровадження у навчальному процесі найновіших досягнень науки та техніки премійовано кращих 234 науково-педагогічних працівника.

Із Колективним договором на 2019 рік присутніх ознайомив голова комітету Вільної профспілки працівників університету, доцент Віталій Леонідович Карпенко. Також Віталій Леонідович виступив із звітом комітету Вільної профспілки працівників університету за роботу в період з 2014 року по 2018 рік. Він висвітлив основні завдання, поставлені у 2014 році перед комітетом Вільної профспілки працівників ХНУ, та виконанням кожного пункту цих завдань. Звіт комітету Вільної профспілки працівників університету за роботу в період з 2014 року по 2018 рік прийнято одноголосно.

У Хмельницькому національному університеті відбулись загальні збори професорсько-викладацького складу. Хмельницький нацiональний унiверситет

Згідно із затвердженим порядком денним, у шостому питанні відбулось обрання нового складу комітету Вільної профспілки працівників університету та ревізійної комісії Вільної профспілки працівників Хмельницького національного університету.

У рамках проведення зборів одностайним голосуванням було введено у склад Вченої ради університету молодих перспективних науковців ХНУ: завідувача кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва, доцента Ігоря Петровича Андрощука; професора кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Олега Миколайовича Синюка; професора кафедри германської філології та перекладознавства Катерину Миколаївну Скибу.

Сергій Анатолійович Матюх ознайомив присутніх з проектом ухвали зборів, який було затверджено одноголосно.

Михайло Петрович Войнаренко підвів підсумки зборів професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету та подякував усім за плідну роботу.

Відділ зв’язків з громадськістю ХНУ