Півстоліття на педагогічній ниві

Цього року виповнюється 50 років трудової діяльності Сергія Григоровича Костогриза – мудрого педагога і наставника, доброзичливої, всебічно розвиненої, високоінтелектуальної людини, доктора технічних наук, професора кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії Хмельницького національного університету.

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Народився Сергій Григорович 30 січня 1941 року в селі Вовчок Бердшадського району Вінницької області. У 1958 році закінчив із золотою медаллю Ольгопільську середню школу, а у 1963 році – з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут. Після закінчення у 1969 році аспірантури був направлений Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти УРСР до Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування на кафедру опору матеріалів і деталей машин. Наприкінці 1969 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а у 1995 році – доктора наук.

Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, декана механічного факультету. Протягом 20 років був проректором з навчальної роботи, а 11 років займав посаду першого проректора Хмельницького національного університету. З 2013 року – професор кафедри машинознавства.

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Сергій Григорович – висококваліфікований фахівець, відмінний педагог, умілий організатор та керівник. Займаючи керівні посади, він сприяв зміцненню матеріально-технічної бази університету, організації навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. За його безпосередньої участі розроблені матеріали методичного забезпечення з навчальних дисциплін «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин», «Основи теорії коливань та вітрозахисту» тощо, створені оригінальні навчальні лабораторії та навчальні кабінети з цих курсів.

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Сергій Григорович по праву вважається одним із провідних вчених України у галузі теорії тертя в номінально-нерухомих фрикційних з’єднаннях. Під його керівництвом виконана велика кількість науково-дослідних робіт як за державним замовленням, так і на госпдоговірних засадах з різними підприємствами міста, області та України, результати яких впроваджені у виробництво та навчальний процес. Він є автором близько 250 наукових праць, 35 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, багато з яких знайшли застосування у виробництві, автором навчального посібника «Історія інженерної діяльності», співавтором 5-ти монографій та серії методичних розробок з проблем запровадження європейської кредитно-трансферної системи.

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Упродовж багатьох років Сергій Григорович був членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України.

За вагомий особистий внесок у розвиток і впровадження наукових досліджень та підготовку кадрів Костогриз Сергій Григорович удостоєний почесного звання «Заслужений працівник народної освіти України» та нагороджений орденом «Знак Пошани». За високий професіоналізм та видатні заслуги в науковій, соціально-культурній та громадській сферах суспільної діяльності нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України та знаком «Відмінник народної освіти України».

Костогриз С. Г. – член експертної ради ВАК України з машинознавства та загального машинобудування, член редколегії наукових журналів «Проблеми трибології» та «Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки» і дійсний член Української академії триботехніки.

30 січня колектив університету вітав Сергія Григоровича з його 78-річчям та 50-річчям науково-педагогічної діяльності.

31 січня на засіданні Вченої ради університету ректор ХНУ Микола Єгорович Скиба вручив Сергію Григоровичу Подяку ректора за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, навчальної, лабораторної, матеріально-технічної бази на посаді першого проректора університету, організацію навчального процесу з підготовки висококваліфікованих фахівців для машинобудівної галузі та з нагоди 50-річчя науково-педагогічної діяльності.

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Півстоліття на педагогічній ниві. Хмельницький нацiональний унiверситет

Увесь колектив Хмельницького національного університету бажає Вам, Сергію Григоровичу, міцного здоров’я, тепла та затишку у Вашій оселі, невичерпної життєвої енергії. Нехай майбутнє дарує ще багато щасливих літ, сповнених радості й добра!