Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

З 18 по 21 грудня 2018 року у Хмельницькому національному університеті здійснювалася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу експертної комісії увійшли голова – Бєліков Анатолій Серафімович – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, доктор технічних наук, професор; і експерт – Хворост Микола Васильович – завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор технічних наук, професор.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Експерти ознайомились з фактичним станом навчальних приміщень, спеціалізованих кабінетів та лабораторій, проаналізували рівень навчально-методичного забезпечення навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи, стан кадрового забезпечення.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

У ході роботи експертна комісія оцінила якість підготовки фахівців за результатами проведення зі студентами комплексних контрольних робіт.

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «ОХОРОНА ПРАЦІ (ЗА ГАЛУЗЯМИ) » зі спеціальності 263 “Цивільна безпека” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Хмельницький нацiональний унiверситет

В експертних висновках, підготовлених за результатами проведення акредитаційної експертизи, відзначена повна відповідність показників вищого закладу освіти критеріям та вимогам Ліцензійних та Акредитаційних умов підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою, що акредитується.

Інформація кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ХНУ