Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

З 12 по 14 грудня 2018 року у Хмельницькому національному університеті здійснювалася акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

До складу експертної комісії увійшли голова – д.е.н., проф. Легенчук Серній Федорович, завідувач кафедри обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету і експерт – д.е.н., проф. Баланюк Іван Федорович, завідувач кафедри облік і аудиту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

 Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». Хмельницький нацiональний унiверситет

 Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». Хмельницький нацiональний унiверситет

Експерти ознайомились з фактичним станом навчальних приміщень, спеціалізованих кабінетів та лабораторій, проаналізували рівень навчально-методичного забезпечення навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи, стан кадрового забезпечення.

 Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». Хмельницький нацiональний унiверситет

У ході роботи експертна комісія оцінила якість підготовки фахівців за результатами проведення зі студентами комплексних контрольних робіт.

 Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування». Хмельницький нацiональний унiверситет

В експертних висновках, підготовлених за результатами проведення акредитаційної експертизи, відзначена повна відповідність показників вищого закладу освіти критеріям та вимогам Ліцензійних та Акредитаційних умов підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою, що акредитується.

Інформація кафедри обліку, аудиту та оподаткування ХНУ