Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери»

7 липня 2017 року в Хмельницькому національному університеті на факультеті економіки і управління відбувся круглий стіл на тему дослідження СІМА (Chartered Institute of Management Accountants, Привілейований інститут управлінських бухгалтерів, Великобританія) “З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери”.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Метою круглого столу є презентація СІМА та переваг співпраці з СІМА для вузу, студентів, викладачів, а також обговорення теми дослідження СІМА «З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери».
На круглому столі були присутні:
д.е.н., професор, перший проректор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, член-кореспондент Національної академії наук України Войнаренко Михайло Петрович,
заступник декана факультету економіки і управління Михальчик Тамара Василівна,
к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Скоробогата Лариса Вікторівна,
к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Ченаш Володимир Сігізмундович,
старший викладач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Тарашевська Оксана Валентинівна,
студенти денної форми навчання факультету економіки і управління, які успішно навчались на другому (за спеціальністю «Економічна кібернетика», третьому (за спеціальністю «Облік і аудит») та четвертому (за спеціальністю «Облік і аудит» і вступають у магістратуру за спеціальністю «Облік і оподаткування») курсах у 2016-2017 навчальному році.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Вступне слово д.е.н., професора Войнаренка М.П. було присвячене презентації СІМА як глобального лідера з управлінського обліку і фінансових кваліфікацій, як найвпливовішої професійної організації фінансових експертів, як провідного та найбільшого професійного органу бухгалтерів у світі, який допомагає людям і бізнесу в досягненні успіхів.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

У доповіді професора Войнаренка М.П. представлено результати співпраці СІМА з установами України, зазначено можливість ознайомлення з найновішими дослідженнями СІМА у сфері фінансової та облікової теорії і практики, відмічено надзвичайні переваги для розвитку міжнародної діяльності вузу з СІМА щодо міжнародного визнання якості навчальних програм ВНЗ на основі відкритості, гнучкості освітніх програм підготовки фахівців з фінансовими компетенціями міжнародного рівня для розв’язання низки проблем, обумовлених викликами і загрозами економічного середовища через імплементацію управлінських рішень з огляду на сучасні принципи і методи управління, а також для формування у студентів стратегічного бачення розвитку бізнесу на основі професіоналізму й етики.
Професором Войнаренком М.П. відмічено, що метою співпраці СІМА з вузом є розвиток фінансової професії в Україні за релевантною до бізнес-середовища спеціальністю «Облік і оподаткування» і підготовка фінансово грамотних лідерів бізнесу.
Перший проректор підкреслив, що засвідчення прогресу у цьому вбачаємо в отриманні нашими студентами-випускниками статусу привілейованого міжнародного фахівця в галузі управлінського обліку (CGMA, Chartered Global Management Accountant), які можуть привести свої організації до стійкого успіху, і підвищення престижу професії фахівця з управлінського обліку.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Заступник декана факультету економіки і управління Михальчик Т.В. акцентувала увагу на виключній можливості доступу студентами до інструментарію здобуття знань і компетенцій під час їх навчання у вузі для генерування їх професійних успіхів у майбутньому, яку вони отримують за результатами взаємодії ВНЗ з професійною організацією.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

У виступі Михальчик Т.В. зазначено про усвідомлення цінності і важливості започаткування співпраці щодо запровадження освітніх інновацій з обліку для підвищення престижу підготовки вузом фахівців у співпраці із СІМА, що допоможе зрозуміти зв’язки між потребами бізнесу та формуванням умінь і навичок впевнених і компетентних лідерів бізнесу глобального рівня для застосування інформації в стратегічному управлінні стійким діловим успіхом.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Доцент Скоробогата Л.В. розкрила особливості інтеграції освітніх програм за національною та міжнародною професійними кваліфікаціями підготовки фахівців із управлінського обліку за спеціальністю «Облік і оподаткування» ступенів бакалавра та магістра з перспективою впровадження англомовних програм.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Скоробогата Л.В. висловилась про унікальну можливість оволодіння студентами знаннями і навиками кращих світових стандартів з огляду на високий рівень освіти і високий рівень професійної кваліфікації СІМА, структура якої має чотири рівні (сертифікаційний, операційний, управлінський і стратегічний), для імплементації їх у національному та міжнародному бізнесі на основі ґрунтовного розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, управління та бізнесу.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Ченаш В.С. засвідчив студентам про унікальність міжнародної кваліфікації для професійного зростання, її важливість у кар’єрному становленні, її значимість для розвитку професійних якостей, удосконалення міжособистісних характеристик і компетенцій.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Ченаш В.С. надав студентам розуміння, що кваліфікація CIMA (сертифікат, дипломи) та дотримання її членами принципів ефективності бізнесу і чітких етичних норм надає можливість для найбільш здібних і амбітних фахівців реалізувати свій потенціал у професійній діяльності, які в першу чергу є вибором роботодавців світу.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Старший викладач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Тарашевська О.В. презентувала тему дослідження СІМА “З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери”. Дане дослідження є цінним і актуальним для викладацької та студентської спільноти, оскільки освіта й наука залишаються найважливішими драйверами підвищення ефективності й інноваційності економіки країни в епоху змін і загроз найбільш авторитетних бізнес-моделей у створенні вартості. Головною рушійною силою розвитку економіки виступає креативний, інтелектуальний потенціал людей.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

У ході обговорення з’ясовано, що релевантність дослідження для української економіки обумовлена тим, що у фокусі успішної бізнес-моделі і суспільства перебуває людина та її готовність до змін й її відкритість до нових викликів (глобалізація, розвиток новітніх технологій і інновацій) і можливостей з огляду на баланс її ресурсу часу і якості результату створення вартості в майбутньому.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Під час обговорення висловлювались думки, що українська економіка як відкрита система продукує інтегровану звітність із показниками економічного, фінансового, соціального і екологічного змісту, тому підходи до обробки великих даних і прозорість звітності підвищують репутацію компанії й її позиції на ринку, приваблюють інвесторів, а дослідження і розробки в даній галузі мають значення для корпоративного управління і для державного регулювання (у питаннях про умови праці та розвиток персоналу; збереження довкілля; доброчинність і благодійництво; співпрацю з місцевими громадами).

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Відбувся обмін думками стосовно того, що надзвичайною цінністю для бізнесу в Україні є талановиті співробітники, які поєднують галузеві та технічні знання з діловим хистом, лідерськими якостями та вмінням бути діловим партнером; дебюрократизація та заощадження часу сприяє підвищенню креативності працівників; ключовими якісними критеріями інтегрованого мислення і сталого розвитку є рівень щастя людини, рівень довіри, якість життя, соціальна культура та гармонія розвитку в мінливому середовищі.
За результатами обговорення студенти дійшли висновку, що проведення ефективних внутрішньодержавних змін і створення комфортних економічних і соціальних умов для людей і бізнесу перетворить Україну на надійного партнера на міжнародній арені з відповідним рівнем зайнятості, добробуту і розвитку талантів.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Дослідження СІМА “З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери” показало моделі прийняття рішень, які стали непридатними для створення вартості, через бюрократію, проблеми координації, відсутність довіри й єдності, недостатність нових знань і навичок управління продуктивністю, великі дані стратегічне бачення.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-14-2 Грабець Оксана Володимирівна
За результатами дослідження СІМА студенти узагальнили жорсткі та м’які зміни, що визначають прийняття рішень для нової ери:
• удосконалення координації сприятиме гнучкому прийняттю рішень;

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-13-1 Вакулова Валерія Олександрівна
• зміцнення довіри і співпраця між людьми дасть поштовх інтегрованому мисленню і покращить процес обміну інформацією в ухваленні рішень із запровадженням схем стимулювання відповідальних осіб для створення вартості;

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-13-1 Грицаюк Мар’яна Віталіївна
• розробка нових критеріїв оцінки продуктивності з урахуванням потреб зовнішніх зацікавлених сторін для різних часових відрізків (коротко-, середньо-, довгострокових) створення вартості сприятиме узгодженню цілей і забезпеченню стійкості стратегії організації;

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-13-1 Подокопна Олеся Ярославівна
• досягнення майстерності в обробці великих даних (цінної фінансової і нефінансової інформації) дозволить уникнути інформаційного перенавантаження і приймати й впроваджувати ефективні рішення швидше із розумінням всіх ключових факторів створення вартості;

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ЕК-15-1 Саламаха Дар’я Віталіївна
• створення нових навичок прийняття рішень у керівництва мають задовольняти вимоги бізнес-середовища;

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-14-2 Римарчук Руслана Володимирівна
• реалізація організацією глобальних принципів управлінського обліку (вплив, релевантність, довіра, аналіз) дозволить їй мати кращу продуктивність у галузі й бути більш ефективною при виконанні рішень (як ¼ досліджуваних СІМА організацій «інтегрованих мислителів»);

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-14-2 Кушнір Валерія Валеріївна
• запровадження інтегрованого мислення як активного розгляду і коригування продуктивності (взаємин між підрозділами й аналіз ресурсів і відносин), що ґрунтується на інформації й інтеграції інформаційних систем.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-14-2 Драгочинська Діана Олександрівна
Дослідження CIMA «З’єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери» представляє для студентів цінність в якості орієнтиру досягнення більшої прозорості в способах і причинах прийняття рішень для покращення відносин організації на основі ґрунтовного розуміння її бізнес-моделі створення вартості і досягнення сталого успіху з визначальною роллю глобальних принципів управлінського обліку у формуванні навичок студентів спеціальності «Облік і оподаткування» до інтегрованого мислення.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Студенти продемонстрували розуміння компетенцій керівників і фінансових менеджерів при імплементації імперативів сталого розвитку в стратегії інноваційної економіки бізнесу, а також розширили бачення про СІМА, що допомагає у набутті нових знань у галузі управлінського обліку і фінансів у всьому світі, задовольняючи потреби у працевлаштуванні як бізнесу, так і людей у координатах реального бізнесу.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Активні дискусії щодо означених вище питань розгорнулись серед студентів, які завершили навчання на другому та третьому курсах денної форми навчання факультету економіки і управління.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

Проведений круглий стіл засвідчив інтерес студентів до розвитку та підтвердження їх професійної кваліфікації за інтегрованими навчальними програмами з створенням компетенцій для прийняття ефективних рішень керівниками нової ери на засадах інтегрованого мислення, які реалізують глобальні принципи управлінського обліку як основу для створення вартості.

Круглий стіл CIMA «З'єднуючи точки – прийняття рішень для нової ери». Хмельницький національний університет

На фото студентка групи ОА-14-2 Балясна Олександра Ігорівна
Учасники круглого столу дійшли спільної думки, що співпраця з СІМА підвищує репутацію та престиж навчального закладу у підготовці висококваліфікованих фахівців – лідерів бізнесу та мотивує студентів до нових знань і мислення для розуміння драйверів успіху в управлінні бізнесом. Взаємодія з СІМА щодо підготовки керівників нової генерації, здатних пропонувати ринку нові цінності, рішення, продукти за умов «VUCA» (volantility, uncertainty, complexity, ambiguity), сприяє зміцненню і зростанню української економіки.