VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

18 травня 2017 року на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України за підтримки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбувся VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Мета науково-методологічного семінару – сприяти розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
У вітальному слові завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету, доктор педагогічних наук, професор Бідюк Н. М. наголосила, що коло учасників семінару з кожним роком стає ширшим, серед них є викладачіта аспіранти ВНЗ із різних куточків України, Польщі, а також магістри кафедри. Наталя Михайлівна розповіла про діяльність Центру порівняльної професійної педагогіки та особливості викладання дисципліни «Порівняльна професійна педагогіка» у нашому університеті іпобажала усім плідної роботи та успіхів.

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Декан факультету міжнародних відносин, доктор педагогічних наук, професор Третько В. В. передав учасникам вітання від керівництва ХНУ та побажав жвавого обговорення і збагачення корисними ідеями.

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Авшенюк Н.М. привітала усіх від НАПН України та висловила сподівання, що наукова дискусія активізує нові дослідження в галузі порівняльної педагогіки та сприятиме розвитку їх нової якості.

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Наукові здобутки більш ніж 100 учасників були представлені в таких напрямах роботи семінару:
1. Глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, освіти дорослих й педагогічної науки у зарубіжних країнах.
2. Тенденції професійного розвитку фахівців у світовому освітньому просторі.
3. Сучасні педагогічні інновації в освітніх системах різних країн.
4. Соціальне партнерство як спільна відповідальність держави й громади за якість професійної освіти й освіти дорослих.

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

VI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Результати наукових пошуків знайшли відображення у збірнику матеріалів VI Міжнародного науково-методологічного семінару, який стане корисним для науковців, педагогів, викладачів, здобувачів ступеня доктора філософії і доктора наук, студентів, а також управлінців і розробників освітньої політики в Україні.

Інформація кафедри практики іноземної мови та
методики викладання