V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів»

19 травня 2016 року на базі Центру порівняльної професійної педагогіки та кафедри практики іноземної мови та методики викладання ХНУ відбувся V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів».
Організаторами семінару виступили: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Хмельницький національний університет та Центр порівняльної професійної педагогіки.

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки
у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Мета науково-методологічного семінару – сприяти розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
Тематичні напрями роботи:
1. Нові форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору.
2. Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки фахівців: порівняльний аспект.
3. Удосконалення іншомовної підготовки науково-педагогічного персоналу в контексті європейських орієнтирів.

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки
у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

З вітальними словами до присутніх звернулись: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного університету Наталя Михайлівна Бідюк; доктор педагогічних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету Віталій Віталійович Третько.

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки
у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки
у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Оскільки Указом Президента від 16 листопада 2015 року № 641/2015 2016 рік було оголошено «роком англійської мови в Україні», це призвело до ряду змін в інших законодавчих актах щодо кваліфікаційних вимог та професійної перепідготовки викладачів, службовці та кандидатів на отримання вчених звань. Так, Постановою КМУ від 19 серпня 2015 року №656 затверджено новий порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань. Серед інших вимог для присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника обов’язковою вимогою є наявність «сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або кваліфікаційні документи, пов’язані з використанням іноземної мови». Відповідним екзаменом в міжнародній системі Cambridge ESOL є FCE (Cambridge English First).
На пленарному засіданні було заслухано доповідь керівника Екзаменаційного центру Оксфорд Клас (м. Київ) Оксани Вікторівни Манохи «Кембриджські екзамени – вимога сучасності. Як отримати міжнародний сертифікат рівня В2?», під час якої учасники конференції отримали вичерпну інформацію про Cambridge Language Exams, особливості підготовки та здачі іспитів усіх рівнів.

V Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки
у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». Хмельницький національний університет

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету Марина Валеріївна Іконнікова та кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету Валентина Олександрівна Співачук розповіли про особливості публікаційної діяльності в країнах Євросоюзу: правила і традиції написання наукової статті в журнали, що входять до системи SCOPUS, Web of Science та інші; практичні рекомендації з написання статей, їх оформлення, правила цитування, оформлення бібліографії посилань, а також звернули увагу на системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної активності та продуктивності вчених, системи SCOPUS і Web of Science в практиці, імпакт-фактор наукового журналу, індекс Хірша. Особлива увага приділялась підготовці статті для публікації в іноземному виданні: мові академічного письма, структурі та оформленні статті.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри перекладу Хмельницького національного університету Катерина Миколаївна Скиба розповіла про професійне зростання перекладачів у міжнародних організаціях (на прикладі роботи в ООН, м. Нью-Йорк, США).
З типологією початкової, формальної та післядипломної підготовки вчителів у Грецькій республіці учасників семінару ознайомила кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Надія Олегівна Постригач.
Про Канадський досвід використання Веб 2.0 технологій у підготовці майбутніх учителів доповіла аспірант Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Ірина Валеріївна Демченко.
Організаційно-педагогічні засади підготовки вчителя в Китаї та Україні у своїй доповіді висвітлила аспірант відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Катерина Валеріївна Шевченко.
За підсумками науково-методологічного семінару, зважаючи на інтеграцію України до європейського освітнього простору, було визначено основні напрямки та форми удосконалення іншомовної підготовки науково-педагогічного персоналу.

Відділ зв’язків з громадськістю ХНУ